Drukuj

LISTA WNIOSKÓW SPEŁNIAJĄCYCH KRYTERIA FORMALNE ORAZ NIESPEŁNIAJĄCYCH KRYTERIÓW FORMALNYCH, ZŁOŻONYCH W RAMACH KONKURSU Z DNIA 2 LIPCA 2019 R. NA REALIZACJĘ ZADAŃ Z ZAKRESU ZDROWIA PUBLICZNEGO OKREŚLONYCH W NARODOWYM PROGRAMIE ZDROWIA NA LATA 2016-2020 W RAMACH CELU OPERACYJNEGO NR 2 PROFILAKTYKA I ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW ZWIĄZANYCH Z UŻYWANIEM SUBSTANCJI PSYCHOAKTYWNYCH, UZALEŻNIENIAMI BEHAWIORALNYMI I INNYMI ZACHOWANIAMI RYZYKOWNYMI.

Czytaj więcej...