Drukuj

Zapraszamy na szkolenie dedykowane rodzicom i opiekunom dzieci z postawioną diagnozą FASD prowadzone przez Centrum Kompleksowej Diagnostyki i Terapii FASD przy Szpitalu Dziecięcym im. św. Ludwika w Krakowie. Będzie ono poświęcone szerokiej problematyce opieki, wychowywania i wspierania rozwoju dzieci z tym problemem.

Czytaj