PAŃSTWOWA AGENCJA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH
O NAS KONTAKT Parpa BIP Parpa ENG A A A

baner01

 

Zapraszamy placówki wsparcia dziennego, w szczególności świetlice, do wzięcia udziału w szkoleniu „Jak używać nowego narzędzia do samooceny pracy świetlicy”. Narzędzie to opracowane zostało na zlecenie PARPA po to, aby pracownicy świetlic samodzielnie mogli przeprowadzić ewaluację swojej placówki. Szkolenie będzie realizowane przez Niepubliczny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli Sophia z siedzibą przy ul. Konstytucji 3 Maja 23/4 w Starachowicach w trybie on-line

Otrzymana diagnoza będzie miała szczegółowy, gruntowny i wszechstronny charakter. Będzie ona bardzo dobrym punktem wyjścia do poprawy efektywności i jakości pomocy oferowanej przez świetlicę.

Opis szkolenia

Formularz zgłoszeniowy

2014 PARPA - Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych -  Polityka Plików Cookie