Drukuj

Lista wyłonionych realizatorów na realizację w 2022 roku zadań z zakresu zdrowia publicznego dofinansowanych ze środków Funduszu Rozwiązywania Problemów Hazardowych pozostających w dyspozycji Ministra Zdrowia.