PAŃSTWOWA AGENCJA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH
O NAS KONTAKT Parpa BIP Parpa ENG A A A

baner01

 

Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie informuje o uruchomieniu studiów podyplomowych "Przeciwdziałanie Przemocy w Rodzinie". Program studiów został opracowany przez zespół specjalistów w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie pod kierunkiem prof. Czesława Czabały i dr Sylwii Kluczyńskiej.

 

Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie informuje, że Rada Wydziału Stosowanych Nauk Społecznych podjęła decyzję o uruchomieniu studiów podyplomowych "Przeciwdziałanie Przemocy w Rodzinie". Program studiów został opracowany przez zespół specjalistów w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie pod kierunkiem prof. Czesława Czabały i dr Sylwii Kluczyńskiej, w oparciu o dyrektywy Programu potwierdzania kwalifikacji osób pracujących w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinach w szczególności z problemem alkoholowym. Studia zawierają 215 godzin o zakresie tematycznym obejmującym m. in.:

- pomoc psychospołeczną, socjalną, prawną osobie dorosłej doznającej przemocy;
- pracę interwencyjno-korekcyjną z osobami stosującymi przemoc;
- pomoc psychologiczną dziecku krzywdzonemu;
- interwencję i pomoc w kryzysie;

Ukończenie studiów przygotuje absolwentów do ubiegania się o certyfikat specjalisty w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie, przyznawany przez Dyrektora Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, po uprzednim zdaniu egzaminu.
Informacja dotycząca rekrutacji i przebiegu studiów jest dostępna na stronie internetowej APS: http://irk.aps.edu.pl/katalog.php?op=info&id=SP-PPR-1&kategoria=

2014 PARPA - Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych -  Polityka Plików Cookie