Drukuj

W czasie konferencji przedstawione zostaną różne metody, procedury i strategie psychoterapeutyczne wykorzystujące wyobraźnię, symbole, sny i narracje osobiste do uzyskiwania pozytywnych zmian w pracy z pacjentami. Chociaż konferencja jest przeznaczona przede wszystkim dla terapeutów pracujących lub uczących się terapii DDA, będzie też okazja do pracy osobistej. Współorganizatorem konferencji jest Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

Zaproszenie – informacje organizacyjne <<<<<

Formularz zgłoszeniowy <<<<<