Drukuj

EGZMIN CERTYFIKACYJNY NA SPECJALISTĘ PSYCHOTERAPII UZALEŻNIEŃ/INSTRUKTORA TERAPII UZALEŻNIEŃ - 9 - 11.VI.2014

 

Egzamin certyfikacyjny dla osób ubiegających się o tytuł specjalisty psychoterapii uzależnień/instruktora terapii uzależnień odbędzie się w dniach 9 – 11 czerwca 2014 roku (poniedziałek – środa) w Ośrodku Szkoleniowym EXPLORIS przy ul. Ciołka 6 w Warszawie.

 

Do egzaminu zgłosiło się 87 osób, 15 osób nie zostało dopuszczonych. Osoby niedopuszczone do egzaminu otrzymają w pierwszej kolejności krótkie pismo z informacją o niedopuszczeniu, natomiast w ciągu 30 dni od zapadnięcia decyzji (liczonych od 5 maja czyli od dnia, w którym odbyło się posiedzenie Komisji Egzaminacyjnych) wysłane zostanie pisemne uzasadnienie powyższej decyzji Komisji (recenzje). Do osób dopuszczonych do egzaminu zostaną wysłane imienne, pisemne zaproszenia.

Kolejność wejść na egzamin ustny w podziale na dni, godziny w obrębie pięciu egzaminujących komisji zamieszczona została poniżej. Każdego dnia o godz. 9.00 egzamin rozpoczyna się trwającym 70 minut testem. Osoby, które zaliczą pisemną część egzaminu dopuszczone zostaną do części ustnej. Każda z osób przystępuje do części pisemnej i ustnej w obrębie wyłącznie jednego dnia, co oznacza, że po odnalezieniu się na poniższych listach do egzaminu ustnego np. w dniu 10 czerwca należy w tym samym dniu przystąpić o godz. 9.00 do egzaminu pisemnego.

 

Mapa z lokalizacją Ośrodka Exploris znajduje się na stronie internetowej www.exploris.pl. Osobom korzystającym z komunikacji miejskiej polecamy stronę www.ztm.waw.pl z mi.n. rozkładem jazdy.

 

PARPA nie zapewnia osobom zdającym posiłków, napojów ani noclegu w związku z powyższym osoby zainteresowane wykupieniem wyżywienia bądź noclegu w Ośrodku Exploris proszone są o kontakt bezpośrednio z Ośrodkiem - 22 691 33 00. Prosimy o zabranie ze sobą dokumentu ze zdjęciem potwierdzającego tożsamość. Życzymy powodzenia.

 

Kolejność wejść na egzamin 9 czerwca
Kolejność wejść na egzamin 10 czerwca
Kolejność wejść na egzamin 11 czerwca