PAŃSTWOWA AGENCJA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH
O NAS KONTAKT Parpa BIP Parpa ENG A A A

baner01

 

Lista podmiotów, którym przyznano dotacje w rocznym konkursie ofert na wspieranie realizacji zadań z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w 2009 roku zlecanych przez Państwową Agencję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w ramach działu 851 (ochrona zdrowia), rozdział 85154 (przeciwdziałanie alkoholizmowi) w ramach programu V – Rozwijanie form i metod przeciwdziałania przemocy w rodzinach alkoholowych i programu VII - Prowadzenie i wspieranie edukacji publicznej w zakresie problemów alkoholowych

Zadanie 5.3 „Ogólnopolskie Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie „Niebieska Linia”:
- Stowarzyszenie na Rzecz Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie „Niebieska Linia” z Warszawy, kwota dotacji 318.500 zł

Zadanie 7.1: Wydawanie czasopisma z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w szczególności propagującego postawy trzeźwościowe i abstynenckie
w środowisku Kościoła Katolickiego i innych związków wyznaniowych:


- Ośrodek Apostolstwa Trzeźwości, Zakroczym; dwumiesięcznik „Trzeźwymi Bądźcie”, kwota dotacji 20 470 zł;
- Fundacja „Światło-Życie”, Katowice; kwartalnik „Eleuteria”, kwota dotacji 19 530 zł.

Zadanie 7.3: Wydawanie czasopisma z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w szczególności poświęconego działalności społeczności lokalnych oraz środowisk abstynenckich:
- ETOH – Fundacja Rozwoju Profilaktyki, Edukacji i Terapii Problemów Alkoholowych, Warszawa; miesięcznik „Świat Problemów”, kwota dotacji 115 000 zł.


Dokumentacja z postępowań konkursowych znajduje się w siedzibie PARPA.

2014 PARPA - Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych -  Polityka Plików Cookie