PAŃSTWOWA AGENCJA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH
O NAS KONTAKT Parpa BIP Parpa ENG A A A

baner01

 

Szkolenie w ramach pilotażowego programu „Krótkoterminowa terapia par – proces zdrowienia w uzależnieniu”.
Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych zaprasza do udziału w 3-zjazdowym szkoleniu, będącym pilotażem programu pt. „Krótkoterminowa terapia par – proces zdrowienia w uzależnieniu.

Zakres tematyczny szkolenia (szczegółowy program szkolenia w załączeniu):

 • Konsultacja pary: diagnoza problemowa, określenie celów pracy terapeutycznej, uzgodnienie i urealnienie oczekiwań członków rodziny wobec siebie.
 • Rozmowy motywujące do wprowadzania zmian w oparciu o uzgodnione cele. Analiza gotowości do zmian i wzmacnianie zasobów rodziny i pary.
 • Poprawa komunikacji w parze i rodzinie. Zmiana wzorców komunikacyjnych.
 • Rola pary w szerszym systemie rodzinnym, praktyki wychowawcze.

Formy dydaktyczne:

 • Przedstawienie założeń teoretycznych systemowego rozumienia rodziny z problemem uzależnień
 • Wprowadzenie w problematykę oddziaływań terapeutycznych wobec pary z problemem uzależnień
 • Rozwijanie (ćwiczenie) podstawowych umiejętności w zakresie pracy terapeutycznej z parą
 • Uzyskanie kompetencji w zakresie realizacji programu terapeutycznego (terapia par)
 • Zajęcia superwizyjno – konsultacyjne

Szkolenie składa się z 3 zjazdów. Każdy zjazd trwa 2 dni , w terminach :
21-22.02.2013 (czw-pt)
7-8.03.2013 (czw-pt)
25-26.04.2013 (czw-pt)

Wszystkie zjazdy odbędą się w Warszawie, w Hotelu ROKO, ul. Mikołajska 2. www.hotelroko.pl

Szkolenie jest przeznaczone dla osób pracujących w placówkach leczenia uzależnienia od alkoholu, które:

 • w zakresie kwalifikacji:
  1. mają certyfikaty specjalisty psychoterapii uzależnień, lub
  2. ubiegają się o certyfikat specjalistów psychoterapii uzależnień – i mają ukończony co najmniej I etap programu szkolenia, lub
  3. mają certyfikaty psychoterapeutów, lub
  4. ubiegają się o certyfikaty psychoterapeutów, lub
  5. są magistrami psychologii,
 • uzyskają zgodę pracodawcy na nieobecność w pracy w dniach szkolenia,
 • gotowe są poddać superwizji swoją pracę z parą (ważną częścią szkolenia będzie nagranie, prezentacja i analiza własnej pracy z parą)
 • są gotowe uczestniczyć we wszystkich trzech zjazdach szkolenia (trzy zjazdy stanowią integralną całość szkolenia),
 • są gotowe przekazać swoją opinię na temat szkolenia (szkolenie ma charakter pilotażowy i uzyskanie tych opinii od uczestników jest jednym z ważnych warunków jego przeprowadzenia).

Prowadzenie:
- dr n. hum. Barbara Bętkowska-Korpała
- Bożena Maciek-Haściło
- Jolanta Ryniak
- dr n. hum. Krzysztof Gąsior

Informacje o osobach prowadzących:

dr n. hum. Barbara Bętkowska-Korpała - specjalista psychologii klinicznej, psychoterapeuta, trener PTP i EEPSSA, terapeuta motywujący. Adiunkt Zakładu Psychologii Lekarskiej Katedry Psychiatrii UJ CM w Krakowie. Prowadzi badania naukowe i dydaktykę dla studentów medycyny oraz szkolenia podnoszące kwalifikacje zawodowe m.in. w obszarze psychoterapii uzależnień, relacji lekarz-pacjent. Autorka ponad 100 publikacji z zakresu psychologii klinicznej i psychoterapii. Prowadzi terapię indywidualną oraz terapię par.

Bożena Maciek- Haściło - absolwentka psychologii na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Szkoliła się w różnych podejściach teoretycznych. Ukończyła między innymi trzyletni kurs terapii systemowej w Krakowie oraz Studium Terapii Par w Laboratorium Psychoedukacji w Warszawie.
Posiada certyfikat psychoterapeuty Polskiego Towarzystwa Psychologicznego oraz The European Certificate of Psychotherapy. Jest uprawniona do prowadzenia superwizji uzależnienia i współuzależnienia.
Prowadzi psychoterapię indywidualną i grupową w wymiarze krótko- i długoterminowym, od wielu lat pracuje z parami.
Posiada także wieloletnie doświadczenie w pracy z osobami uzależnionymi i osobami które doświadczyły skutków alkoholizmu w rodzinie, kieruje Przychodnią Leczenia Uzależnień i Współuzależnienia w Śremie.

Jolanta Ryniak - specjalista psychologii klinicznej, superwizor, specjalista psychoterapii uzależnień, psychoterapeuta Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego, trener PTP i EEPSSA. Kierownik Studium Psychoterapii Uzależnień Małopolskiego Ośrodka Szkolenia Terapeutów Uzależnień. Prowadzi prywatną praktykę psychoterapeutyczną oraz współpracuje z Centrum Dobrej Terapii Mindart w Krakowie. Od kilkunastu lat prowadzi terapię par oraz rodzin, w tym z problemem uzależnień. Autorka i współautorka publikacji dotyczących terapii par, psychologii klinicznej oraz psychoterapii.
Realizatorka zajęć z zakresu terapii par i rodzin w obszarze uzależnień na kursach psychoterapii oraz psychoterapii uzależnień.

dr n. hum. Krzysztof Gąsior - dyrektor Świętokrzyskiego Centrum Profilaktyki i Edukacji w Kielcach, absolwent Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. Specjalista psycholog kliniczny. Certyfikowany psychoterapeuta Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego. Superwizor i specjalista psychoterapii uzależnień. Absolwent kursu systemowej terapii rodzin w Zakładzie Terapii Rodzin Katedry Psychiatrii CM Uniwersytetu Jagiellońskiego. Pracuje z rodzinami oraz indywidualnie i grupowo z osobami dorosłymi. Publikacje z zakresu psychologii, uzależnienia od alkoholu, terapii rodzin, problematyki i terapii dorosłych dzieci alkoholików.

Kwalifikacja na szkolenie, informacje organizacyjne

Ilość miejsc jest ograniczona, przyjmiemy do 32 osób z całej Polski. Weźmiemy pod uwagę kolejność zgłoszeń.

Szkolenie prowadzone będzie przez 2 trenerów dla każdej małej grupy (do 16 osób w małej grupie warsztatowej). Oznacza to, że uczestnicy będą mieli rzadką szansę pracować w małych grupach warsztatowych, prowadzonych jednocześnie przez dwóch wykładowców.
Merytoryczne koszty szkolenia ponosi PARPA. Uczestnicy szkolenia (lub WOTUW-y, pracodawcy w miarę możliwości finansowych) pokrywają koszty wyżywienia oraz ewentualnego pobytu w ośrodku (pokój dwuosobowy). PARPA nie zwraca kosztów dojazdu na szkolenie.

Do wyboru będą 4 pakiety:

 1. I pakiet (1440 zł za całość szkolenia-3 zjazdy) obejmujący w ramach każdego z 3 zjazdów: udział w zajęciach, materiały szkoleniowe, 3 noclegi, 3 śniadania, 2 obiady, 2 kolacje oraz przerwy kawowe.
 2. II pakiet (1155 zł za całość szkolenia-3 zjazdy) obejmujący w ramach każdego z 3 zjazdów: udział w zajęciach, materiały szkoleniowe, 2 noclegi, 2 śniadania, 2 obiady, 2 kolacje oraz przerwy kawowe.
 3. III pakiet (810 zł za całość szkolenia-3 zjazdy) obejmujący w ramach każdego z 3 zjazdów: udział w zajęciach, materiały szkoleniowe, 1 nocleg, 1 śniadanie, 2 obiady, 1 kolację oraz przerwy kawowe.
 4. IV pakiet (465 zł za całość szkolenia-3 zjazdy) obejmujący w ramach każdego z 3 zjazdów: udział w zajęciach, materiały szkoleniowe, 2 obiady oraz przerwy kawowe.
 • Prosimy o pilne nadsyłanie zgłoszeń (najpóźniej do 1 lutego 2013r) na załączonym formularzu. Zgłoszenia można nadsyłać faksem (nr faksu 22 25 06 360), zeskanowane mailem (na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.) lub pocztą tradycyjną (liczy się data wpłynięcia zgłoszenia do PARPA).
 • Wszystkie osoby, które zostaną zakwalifikowane na szkolenie, zostaną o tym poinformowane drogą mailową w terminie do dnia 5 lutego br. oraz o trybie dalszego postępowania rejestracyjnego (m.in. prześlemy numer konta, na które uczestnicy będą wnosili opłatę za wybrany pakiet).
 • Po otrzymaniu informacji o zakwalifikowaniu na szkolenie należy pilnie wnieść opłatę za wybrany pakiet.
 • Potwierdzenie wniesienia ww. opłaty należy przesłać do PARPA mailem (skan) na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub faksem (nr faksu: (22) 25 06 360) w terminie do dnia 11 lutego br

Dodatkowych informacji na temat szkolenia udziela:
Aneta Koczaska-Siedlecka (tel. 22 25 06 339) oraz Joanna Filipek-Krawczyńska (tel. 22 25 06 338)

Do pobrania:

2014 PARPA - Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych -  Polityka Plików Cookie