PAŃSTWOWA AGENCJA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH
O NAS KONTAKT Parpa BIP Parpa ENG A A A

baner01

 

W dniach 24-26 października 2011 r. w Bochni odbyła się XIV ogólnopolska konferencja szkoleniowa – „Pomoc Psychologiczna dla Dzieci z Rodzin z Problemem Alkoholowym”. Tytuł tegorocznej konferencji brzmiał „Świetlica środowiskowa miejscem spotkania ze środowiskiem rodzinnym dziecka”. Konferencję otworzył Dyrektor PARPA Krzysztof Brzózka.

Udział w konferencji wzięło 105 osób z grona pracowników świetlic socjoterapeutycznych, opiekuńczo-wychowawczych oraz przedstawiciele innych placówek pracujących z dziećmi z rodzin z problemem alkoholowym.
Uczestnicy zapoznali się z filozofią i metodami pracy z rodziną i dzieckiem min. w nurcie Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach i Terapii Motywującej, a także poznali metodę zespołowego diagnozowania dziecka, którą można wykorzystywać w środowisku szkolnym lub w świetlicy. W trakcie warsztatów w małych grupach uczestnicy mieli okazję poznać konkretne metody pracy z dziećmi i rodziną.
Uczestnicy wysłuchali następujących wykładów:

  • „Budowanie strategii pomocy dla dziecka” – Aleksandra Karasowska
  • „Środowisko terapeutyczne świetlicy” – Alina Szulirz
  • „Podejście skoncentrowane na rozwiązaniach w pracy świetlicy terapeutycznej” – Ewa Majchrowska
  • „Pomoc rodzinie –zalety i pułapki podejścia skoncentrowanego na rozwiązaniach” – Tomasz Świtek
  • „Metoda Terapii Motywującej/Dialogu Motywującego w pracy świetlicy socjoterapeutycznej i w pracy z rodziną” - Iga Jaraczewska
  • „Teoretyczne podstawy wspomagania rozwoju kompetencji wychowawczych rodziców dzieci w wieku przedszkolnym” – dr Blanka Poćwiardowska
  • „Szkody zdrowotne, trudności szkolne i wychowawcze u dzieci matek pijących alkohol w ciąży” – dr Krzysztof Liszcz
  • „Socjoterapia jako metoda profilaktyczna i wychowawcza - nie metoda resocjalizacyjna” – Łukasz Ługowski.

 

 

 

2014 PARPA - Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych -  Polityka Plików Cookie