PAŃSTWOWA AGENCJA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH
O NAS KONTAKT Parpa BIP Parpa ENG A A A

baner01

 

W dniach 22 - 29 lutego 2008 r. trwać będą obchody Tygodnia Pomocy Ofiarom Przestępstw Zasadniczym celem Tygodnia Pomocy jest zwrócenie szczególnej uwagi na potrzeby i prawa ofiar przestępstw. Dotychczas obchody tego szczególnego dla wymiaru sprawiedliwości tygodnia polegały na organizacji na terenie sądów i prokuratur punktów poradnictwa prawnego dla osób pokrzywdzonych przestępstwem, akcji informacyjnych oraz szkoleń dla osób działających na rzecz ofiar. W bieżącym roku Ministerstwo Sprawiedliwości wystąpiło z inicjatywą rozszerzenia dotychczasowej formuły obchodów Tygodnia Pomocy Ofiarom Przestępstw poprzez włączenie do współpracy organizacji pozarządowych zajmujących się udzielaniem pomocy osobom pokrzywdzonym.

22 lutego – w Międzynarodowym Dniu Ofiar Przestępstw - Ministerstwo Sprawiedliwości organizuje konferencję. Tegoroczna poświęcona będzie przemocy, w tym przede wszystkim przemocy emocjonalnej i odbędzie się w Bytowie. Organizatorzy konferencji zamierzają zwrócić szczególną uwagę sędziów, prokuratorów, przedstawicieli samorządu terytorialnego oraz organizacji pozarządowych na potrzeby osób pokrzywdzonych przemocą. Na konferencję zaproszeni zostali przedstawiciele naczelnych organów administracji publicznej, sędziowie, prokuratorzy, reprezentanci samorządu terytorialnego, organizacji pozarządowych oraz goście ze Stanów Zjednoczonych, Niemiec i Austrii. Istotnym elementem obrad będzie przedstawienie systemów pomocy ofiarom przemocy funkcjonujących w innych krajach. Gośćmi specjalnymi konferencji będą: pani Cindy Dyer – Dyrektor Biura ds. Przeciwdziałania Przemocy wobec Kobiet w Ministerstwie Sprawiedliwości USA, pani dr Karin Bruckmüller z Ministerstwa Sprawiedliwości Austrii oraz pani dr Helgard van Hüllen z Niemiec, które zaprezentują inicjatywy podejmowane w ich krajach w celu udzielania pomocy ofiarom przemocy. Konferencja w Bytowie i formuła obchodów Tygodnia Pomocy Ofiarom Przestępstw ma być nowym, innowacyjnym impulsem do podejmowania dalszych inicjatyw przez instytucje samorządowe, organizacje pozarządowe oraz jednostki wymiaru sprawiedliwości zmierzające do poprawy sytuacji społecznej i bytowej osób pokrzywdzonych przestępstwem. Więcej informacji : www.ms.gov.pl

2014 PARPA - Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych -  Polityka Plików Cookie