PAŃSTWOWA AGENCJA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH
O NAS KONTAKT Parpa BIP Parpa ENG A A A

baner01

 

Znaczący spadek liczby pijących kobiet, polski udział w europejskich obchodach Światowego Dnia FAS w siedzibie Parlamentu Europejskiego w Brukseli oraz doświadczenia polskich lekarzy w diagnostyce i rehabilitacji dzieci z FAS – to główne tematy konferencji prasowej, która odbyła się 8 września 2008 r. o godz. 12.00 w Centrum Prasowym PAP w Warszawie.

Na konferencji obecni byli p. Krzysztof Brzózka – dyrektor PARPA, p. Katarzyna Łukowska – wicedyrektor PARPA, a także zaprzyjaźnieni z agencją eksperci: prof. Andrzej Urbanik z Collegium Medicum UJ, doc. Anna Dobrzańska – krajowy konsultant w dziedzinie pediatrii, CZD, dr Krzysztof Liszcz – lekarz psychiatra, ojciec adopcyjny dzieci z FAS, p. Małgorzata Klecka, wiceprzewodnicząca Stowarzyszenia Zastępczego Rodzicielstwa O/Śląski, adopcyjna matka dzieci z FAS, p. Teresa Jadczak-Szumiło, psycholog z Pracowni Psychologicznej ITEM – Umiejętności Społeczne, pracująca diagnostycznie i terapeutycznie z dziećmi z FAS oraz p. Bogumiła Różycka, asystent ds. promocji zdrowia CZD, która zajmuje się edukacją na temat FAS.

Jak wynika z badań przeprowadzonych przez CBOS na zlecenie PARPA (na losowej próbie 1075 mieszkańców Polski) po roku kampanii Ciąża bez alkoholu, kobiety są coraz bardziej świadome, że picie alkoholu podczas ciąży może spowodować poronienie lub uszkodzić mózg dziecka, powodując nawet ciężkie i nieodwracalne schorzenia. Niestety coraz więcej kobiet z wyższym wykształceniem sięga po alkohol.
Porównanie wyników badań z 2008 i 2005 roku ukazuje również pożądaną zmianę zachowań: w grupie kobiet, które kiedykolwiek były w ciąży (79% wszystkich kobiet) spożywanie alkoholu w tym okresie deklaruje 12%, podczas gdy w 2005 roku takich kobiet było 16,5%.
W 2005 r. w czasie ciąży alkohol najczęściej piły kobiety młodsze, będące obecnie w wieku 18-40 lat (19%), z wyższym wykształceniem (33%) oraz kobiety, które deklarują spożywanie ponad 6 l czystego alkoholu rocznie (57%). Niepokoić powinien jednak fakt, że 1/3 kobiet z wyższym wykształceniem, będących kiedykolwiek w ciąży, potwierdza spożywanie w tym czasie alkoholu i że odsetek tych kobiet w porównaniu z 2005 rokiem wzrósł niemal dwukrotnie (z 17,8%).
W porównaniu do badania z 2005 roku znacząco zmalał odsetek kobiet twierdzących, że ktoś je zachęcał do picia alkoholu w czasie ciąży. W poprzednim badaniu znaczącą grupą zachęcającą kobiety w ciąży do picia alkoholu byli koledzy, znajomi oraz ktoś z rodziny.
Ponad 58% badanych spotkało się w ciągu ostatniego roku z informacją o szkodliwości picia alkoholu przez kobiety w ciąży dla zdrowia ich dzieci.

Przybyłym licznie na konferencję dziennikarzom (30 osób z radia, prasy, kolorowych magazynów i telewizji) dr Krzysztof Liszcz opowiedział o objawach fizycznych, a także psychicznych i intelektualnych FAS i o tym, co muszą wiedzieć lekarze, kuratorzy, urzędnicy itp. o dziecku i dorosłym z FAS. Doc. Anna Dobrzańska mówiła o diagnozowaniu dzieci z diagnostyka FAS z punktu widzenia pediatry, zachęcała lekarzy do diagnozy FAS (właściwa diagnoza to szansa na właściwe leczenie) i relacjonowała doświadczenia z dziećmi z FAS z CZD
Z kolei prof. Andrzej Urbanik mówił o prowadzonych w Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego badaniach przy pomocy techniki obrazowania rezonansu magnetycznego (MRI) oraz protonowej spektroskopii rezonansu magnetycznego (HMRS). Pozwalają one przedstawiać struktury mózgu i wykazywać ewentualne jego uszkodzenia powstałe z powodu oddziaływania alkoholu w fazie życia płodowego. Najwięksi sceptycy, którzy twierdzą, że „trochę wina nie zaszkodzi”, milkną, gdy widzą zestawione dwa zdjęcia tomograficzne – mózgu zdrowego dziecka i mózgu dziecka z FAS.

Dziennikarze mogli też otrzymać wydaną właśnie książkę p. Teresy Jadczak-Szumiło pt. „Neuropsychologiczny profil dziecka z FASD. Studium przypadku” z dedykacją autorki.

Polska kampania Ciąża bez alkoholu została dostrzeżona nie tylko jako jedna z pierwszych w Europie, ale i jako niezwykle prężna i skuteczna. Spożywanie alkoholu w czasie ciąży jest główną znaną przyczyną upośledzeń umysłowych i wad wrodzonych w UE. Wpływa na około 1% populacji w 27 państwach członkowskich UE, tj. na. około 5 milionów ludzi. Co więcej, jest jedyną przyczyną ww. wad, której można w 100 procentach zapobiegać (poprzez abstynencję kobiety w ciąży). Przedstawiciele PARPA zostali zaproszeni na obchody VIII Światowego Dnia FAS zorganizowane przez Eurocare w Parlamencie Europejskim we wtorek 9 września 2008 r., gdzie mieli okazję przedstawić materiały edukacyjne używane w kampanii

2014 PARPA - Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych -  Polityka Plików Cookie