PAŃSTWOWA AGENCJA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH
O NAS KONTAKT Parpa BIP Parpa ENG A A A

baner01

 

W dniach 15 – 17 września 2008 roku w Łodzi, w Centrum Szkoleniowo – Konferencyjnym Uniwersytetu Łódzkiego przy ul. Kopcińskiego 16/18 odbyła się konferencja Sieci Gmin Wiodących i Dużych Miast pt.: „Czy moja gmina jest naprawdę wiodąca? Od diagnozy do skuteczności”.

W spotkaniu wzięło udział 100 uczestników, a wśród nich – trzech przedstawicieli miejscowości, które dołączyły do grona Gmin Wiodących w bieżącym roku. Dyrektor PARPA Krzysztof Brzózka wręczył dyplomy nowym Gminom Wiodącym: dla miasta Chojnice na ręce Zastępcy Burmistrza Pana Jana Zielińskiego, dla gminy Przywidz na ręce Pani Pełnomocnik Barbary Rutkowskiej-Szymendera oraz dla gminy Zduńska Wola na ręce Pani Pełnomocnik Katarzyny Mazur-Raźniewskiej.
Tegoroczna konferencja była poświęcona niezwykle ważnym kwestiom: diagnozowaniu i monitorowaniu problemów alkoholowych na poziomie lokalnym oraz konstruowaniu i ewaluacji gminnych programów profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych. Przedstawiciele gmin wzięli też udział w tematycznie dostosowanych warsztatach prowadzonych przez specjalistów w danych dziedzinach.
Ostatniego dnia konferencji uczestnicy zapoznali się z najnowszymi wynikami badań ESPAD, z propozycjami nowelizacji ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz z propozycjami dalszych działań w ramach kampanii „Ciąża bez alkoholu”

Przedstawiciele Gmin Wiodących i Dużych Miast wysoko ocenili zarówno wykłady i warsztaty, jak i stronę organizacyjną konferencji.

 

2014 PARPA - Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych -  Polityka Plików Cookie