PAŃSTWOWA AGENCJA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH
O NAS KONTAKT Parpa BIP Parpa ENG A A A

baner01

 

Zasady finansowania przez PARPA staży klinicznych w 2009 r. w ramach Programu uzyskiwania kwalifikacji zawodowych przez osoby prowadzące terapię uzależnienia od alkoholu i współuzależnienia w zakładach lecznictwa odwykowego.

 

  1. Zgłoszenia na staż kliniczny będą przyjmowane w Ośrodkach stażowych.
 
  1. Przy wyborze Ośrodka stażowego należy pamiętać o tym, iż niemożliwe jest odbywanie stażu w placówce, w której osoba będąca w Programie szkoleniowym (...) jest zatrudniona.
 
  1. Lista placówek stażowych znajduje się na stronie internetowej PARPA w belce: certyfikacja terapeutów.
 
  1. O dofinansowanie przez PARPA staży klinicznych będą mogły ubiegać się jedynie osoby będące w Programie uzyskiwania kwalifikacji zawodowych (...) (tzn. posiadające status osoby uczestniczącej w Programie szkoleniowym w zakresie specjalisty psychoterapii uzależnień/instruktora terapii uzależnień, które ukończyły I i II etap szkolenia oraz są zatrudnione w zakładach lecznictwa odwykowego, gdzie wykonują świadczenia w zakresie prowadzenia psychoterapii uzależnienia od alkoholu.
 
W związku z tym osoby, które planują odbycie stażu klinicznego, a nie posiadają jeszcze statusu, powinny niezwłocznie wystąpić do PARPA o wydanie tego dokumentu.
 
  1. W związku z ograniczonymi możliwościami finansowania staży przez PARPA, pierwszeństwo podczas kwalifikacji będą miały osoby wykonujące świadczenia z zakresu psychoterapii/terapii uzależnienia od alkoholu w zakładach lecznictwa odwykowego w wymiarze nie mniejszym niż 18 godzin tygodniowo.
 
 
  1. Jednocześnie informujemy, że brak dofinansowania stażu przez PARPA nie wyklucza możliwości udziału w III etapie Programu szkoleniowego w ramach innych środków finansowych. Oznacza to, iż kierownik stażu będzie mógł realizować staż zgodnie z zasadami Programu uzyskiwania kwalifikacji zawodowych przez osoby prowadzące terapię uzależnienia od alkoholu i współuzależnienia w zakładach lecznictwa odwykowego z osobami, które same pozyskają na ten cel środki finansowe (np. z gmin lub WOTUW-ów) lub sfinansują go z własnych środków.
2014 PARPA - Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych -  Polityka Plików Cookie