PAŃSTWOWA AGENCJA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH
O NAS KONTAKT Parpa BIP Parpa ENG A A A

baner01

 

Po konsultacji z Radą ds. Akredytacji w dn. 29.09.2008 roku, dyrektor PARPA akredytował pierwsze w historii istnienia Programu uzyskiwania kwalifikacji zawodowych przez osoby prowadzące terapię uzależnienia (...), 650 godzinne szkolenie z zakresu podstawowych umiejętności udzielania pomocy psychologicznej oraz nowoczesnych metod diagnozowania i terapii uzależnienia i współuzależnienia

 

Organizatorem szkolenia jest Centrum Psychoterapii i Psychoedukacji Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Uzależnień z Czarnego Boru.
Zgodnie z zapisami Programu uzyskiwania kwalifikacji zawodowych (…) z dn. 6.12.2006 roku, znowelizowanego w dn. 12.02.2008 roku, szkolenia minimum 650-godzinne zastąpią dotychczasowe, krótsze szkolenia I i II etapu Programu szkoleniowego i będą stanowiły jeden etap (znowelizowany Program uzyskiwania kwalifikacji zawodowych określa 3 etapy Programu szkoleniowego w miejsce wcześniejszych 4 etapów, tj: I etap – szkolenie min. 650-godzinne, II etap – staż kliniczny, III etap – superwizja kliniczna).
Nowelizacja Programu uzyskiwania kwalifikacji (…) stanowi, że do końca 2009 roku osoby uczestniczące w programie szkoleniowym będą mogły wybrać dwa krótsze szkolenia (tj. I i II etap wg zapisów Programu sprzed nowelizacji) lub jedno dłuższe, minimum 650-godzinne szkolenie. Począwszy od 1 stycznia 2010 roku, akredytację w ramach Programu szkoleniowego będą miały tylko szkoły minimum 650-godzinne. Tekst znowelizowanego Programu uzyskiwania kwalifikacji (…) znajduje się na stronie internetowe Agencji www.parpa.pl w belce „Certyfikacja terapeutów” / „Program certyfikacji”

 

 

2014 PARPA - Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych -  Polityka Plików Cookie