PAŃSTWOWA AGENCJA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH
O NAS KONTAKT Parpa BIP Parpa ENG A A A

baner01

 

W dniach 4-6 listopada 2008 roku odbyło się spotkanie wspólne kierowników WOTUW i pełnomocników zarządów województw ds. rozwiązywania problemów alkoholowych.

Poruszone zostały zagadnienia dotyczące ich współpracy oraz trudności związanych z realizacją wojewódzkich programów profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych. Kierownicy WOTUW spotkali się także z przedstawicielami szkół I i II etapu Programu szkoleniowego w celu polepszenia współpracy w zakresie dofinansowania pracownikom lecznictwa odwykowego, z funduszy PARPA, udziału w szkoleniach akredytowanych w 2009 roku.

2014 PARPA - Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych -  Polityka Plików Cookie