PAŃSTWOWA AGENCJA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH
O NAS KONTAKT Parpa BIP Parpa ENG A A A

baner01

 

Podobnie jak w latach ubiegłych, również w 2009 r. przekazane zostaną przez PARPA do WOTUW środki finansowe przeznaczone na dofinansowanie udziału pracowników zakładów lecznictwa odwykowego w szkoleniach Programu uzyskiwania kwalifikacji zawodowych przez osoby prowadzące terapię uzależnienia od alkoholu i współuzależnienia.

Osoby, które zamierzają się o takie dofinansowanie ubiegać, proszone są o pobranie poniżej zamieszczonego, właściwego dla danego szkolenia wniosku zgłoszeniowego, wypełnienie go, a następnie przesłane pocztą tradycyjną do właściwego terytorialnie WOTUW. Ostateczny termin nadsyłania wniosków: 31 grudnia 2008r. Nie przewiduje się zwiększania wielkości dofinansowania PARPA po podpisaniu porozumień z WOTUW. Planowany termin podpisania porozumień pomiędzy PARPA a WOTUW: styczeń/luty 2009 r.

Szkolenie w zakresie podstawowych umiejętności udzielania pomocy psychologicznej (dawniej I Etap) >>>>>

Szkolenie w zakresie nowoczesnych metod diagnozowania i terapii uzależnienia i współuzależnienia (dawniej II Etap) >>>>>

Szkolenie w zakresie podstawowych umiejętności udzielania pomocy psychologicznej oraz nowoczesnych metod diagnozowania i terapii uzależnienia i współuzależnienia (dawniej I i II Etapy razem) >>>>>

2014 PARPA - Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych -  Polityka Plików Cookie