Drukuj

W dniu 12 października przyjęto nowelizację Programu uzyskiwania kwalifikacji zawodowych przez osoby prowadzące terapię uzależnienia od alkoholu i współuzależnienia w zakładach lecznictwa odwykowego.

Poniżej zamieszczono treść wprowadzonych zmian natomiast w belce Certyfikacja terapeutów - Program certyfikacji zamieszony został pełen tekst znowelizowanego w dniu 12 października 2009 roku Programu uzyskiwania kwalifikacji zawodowych przez osoby prowadzące terapię uzależnienia od alkoholu i współuzależnienia w zakładach lecznictwa odwykowego.

Tu dostępny jest plik zawierajacy zmiany <<<<<

Tu dostępne są znowelizowane załączniki do Programu <<<<<