PAŃSTWOWA AGENCJA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH
O NAS KONTAKT Parpa BIP Parpa ENG A A A

baner01

 

Finał konkursu na opracowanie gazetki profilaktycznej w ramach kampanii „Nie piję, bo tak”.

W dniu 10 grudnia 2009 roku w Warszawie, podczas finału IV edycja Młodzieżowego Ogólnopolskiego Przeglądu Spektakli Profilaktycznych, odbyło się wręczenie nagród finalistom konkursu na gazetkę profilaktyczną, prowadzonego w ramach kampanii „Nie piję, bo tak”. Do konkursu zgłoszonych zostało 49 gazetek edukacyjnych z 37 szkół i placówek oświatowo-wychowawczych.
Jury konkursowe przyznało 5 nagród, w tym jedną nagrodę główną i 4 wyróżnienia.

GRAND PRIX dla redakcji oraz opiekuna gazety szkolnej „KOGEL MOGEL” – wydanie specjalne” z Zespołu Szkół Publicznych im. Jana Pawła II w Bielicach za:

· właściwy kierunek edukacyjnego przekazu profilaktycznego, który koncentruje się na bezpośrednich, bliskich, negatywnych skutkach picia alkoholu przez młodzież. Wyróżnia to tę gazetkę na tle innych przekazów koncentrujących się na odległych skutkach , w tym głównie na uzależnieniu od alkoholu.

· wyeksponowanie przekonań normatywnych zgodnych ze współczesną wiedzą

· zastosowanie różnorodnych form przekazu

 

Wyróżnienie dla redakcji oraz opiekunów GIMZETKI z Gimnazjum im. Macieja Rataja w Lublinie za:

· przedstawienie różnych aktywności prowadzonych w ramach kampanii NIE PIJĘ BO TAK,

· ciekawy pomysł na sondę przeprowadzoną w szkole dotyczącą powodów, dlaczego młodzież nie pije alkoholu

· kolorową i bogatą szatę graficzną gazetki

 
 

Wyróżnienie dla redakcji oraz opiekuna gazetki ANTDOTUM z Zespołu Szkół Ogólnokształcących im. Kazimierza Wielkiego w Słomnikach za :

· oryginalny pomysł na foto-story, które poprzez zdjęcia i dialogi opowiada historię pokazującą dlaczego warto nie pić alkoholu

· za interesującą szatę graficzną gazetki.

 

Wyróżnienie dla zespołu redakcyjnego oraz opiekunów „Szkolniaka – wydanie specjalne” ze Szkoły Podstawowej nr 24 w Chorzowie za:

· bardzo ciekawe wywiady z profesjonalistami - Dyrektorem Ośrodka Pomocy Osobom Uzależnionym oraz Policjantką - Dzielnicową

 

Wyróżnienie dla redakcji oraz opiekuna specjalnego wydania Gazetki Szkolnej Gimnazjum nr 4 w Legionowie za:

· atrakcyjną a zarazem zwięzłą formę przekazu dostosowaną do młodego czytelnika

 
 

Komisja konkursowa zwróciła uwagę na liczne pozytywne elementy zawarte w opracowanych gazetkach:

- młodzież poszerzyła zakres wiedzy na temat działania alkoholu i obszarów problemowych

- często odwoływano się do konkretnych faktów

- przygotowanie gazetek stało się forum do twórczej aktywności młodzieży (tworzono opowiadania, wiersze, rysunki, colage, itp.)

- w gazetkach zawarto dużo przekazów dotyczących asertywności

Do niekorzystnych a często pojawiających się elementów należało:

- przekazywanie niewłaściwych przekonań normatywnych (np.: informację, że wszyscy piją, że spożycie wśród nastolatków rośnie, itp.)

- wykorzystywanie zdjęć osób nietrzeźwych,

- koncentracja na uzależnieniu od alkoholu, a nie na tzw. stratach bieżących (jest to bardzo częsty błąd w przekazach edukacyjnych dla młodzieży)

- kryptoreklama alkoholu (wykorzystywanie nazw konkretnych marek alkoholu)

- wulgarny humor, dyskryminujący różne grupy społeczne.

 
 

Organizatorzy i komisja konkursowa składa serdeczne podziękowania, wszystkim zespołom redakcyjnym i ich opiekunom, za aktywny udział w kampanii „Nie piję, bo tak!”, realizację różnorodnych przedsięwzięć profilaktycznych i opracowanie gazetek edukacyjnych.

 

2014 PARPA - Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych -  Polityka Plików Cookie