PAŃSTWOWA AGENCJA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH
O NAS KONTAKT Parpa BIP Parpa ENG A A A

baner01

 

Przypominamy, że zgłoszenia do udziału w grupach superwizyjnych dofinansowanych przez PARPA, przyjmowane są w siedzibie Agencji (ul. Szańcowa 25, 01-458 Warszawa) począwszy od 4 stycznia do 22 stycznia 2010 roku!!! Zgłoszenia dostarczone wcześniej nie będą rozpatrywane.

Wypełnione karty zgłoszeniowe wraz z odpowiednimi załącznikami mogą być dostarczone do Agencji osobiście (od 4 stycznia 2010 roku) lub za pośrednictwem poczty (tu liczy się data stempla pocztowego, nie wcześniejsza niż 4 stycznia 2010 roku).

2014 PARPA - Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych -  Polityka Plików Cookie