PAŃSTWOWA AGENCJA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH
O NAS KONTAKT Parpa BIP Parpa ENG A A A

baner01

 

21 maja 2010 r. w Genewie, podczas 63 obrad Światowego Zgromadzenia Zdrowia (WHA), przyjęta została Globalna Strategia Redukująca Szkodliwe Spożywanie Alkoholu. Poniżej prezentujemy komentarz Eurocare do tego wydarzenia.

 

Globalna Strategia Alkoholowa przyjęta

Genewa, 21 maja 2010. Podczas 63 obrad Światowego Zgromadzenia Zdrowia (WHA), 193 kraje członkowskie Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) zagłosowały jednomyślnie za przyjęciem Globalnej Strategii Redukującej Szkodliwe Spożywanie Alkoholu.

W dwugodzinnej debacie podczas obrad WHA wszystkie kraje członkowskie uznały szkodliwe spożywanie alkoholu za główne zagadnienie dotyczące zdrowia publicznego. Delegaci z krajów członkowskich, zabierając licznie głos, zwracali uwagę na globalne aspekty problemu. Prosili, żeby: problemom alkoholowym nadano wyższy priorytet w WHO, przydzielono więcej środków na uporanie się z tymi problemami oraz wprowadzono nową globalną strategię.

Do ważnych problemów zidentyfikowanych podczas debaty zaliczyć należy coraz częstsze upijanie się przez młodzież na całym świecie oraz zwiększanie się wpływów marketingu alkoholu i reklam alkoholu. Przedstawiciele krajów członkowskich pozytywnie przyjęli różnorodne, sprawdzone rozwiązania zawarte w Strategii i uznali je za potencjalnie skuteczne narzędzia do walki z problemami alkoholowymi.

Rezolucja została przyjęta z jedną poprawką zaproponowaną przez Tajlandię w imieniu krajów SEARO, proszącą o zapewnienie odpowiednich zasobów finansowych i ludzkich na implementację Strategii (poprawka umieszczona w paragrafie 4 (1)).

WHO szacuje, że w 2004 r. 2.5 miliona ludzi na świecie zmarło z powodów mających związek z alkoholem (głównie chorób serca i wątroby, wypadków drogowych, samobójstw i różnych odmian raka), co stanowi 3.8% wszystkich zgonów i 4.6% zgonów spowodowanych przez choroby na całym świecie.

W dokumencie Strategii stwierdza się, że szkodliwe spożywanie alkoholu ma ważny wpływ na zdrowie publiczne i jest uważane za jeden z głównych, globalnych czynników ryzyka słabego zdrowia.

Rezolucja wzywa kraje członkowskie WHO do wprowadzania rozwiązań z obszaru polityki publicznej w celu redukowania szkodliwej konsumpcji alkoholu. Podkreśla skuteczność skupiania się na polityce dotyczącej cen alkoholu, dostępności i marketingu alkoholu.

Chociaż rekomendacje zawarte w Strategii nie są wiążące, mają służyć jako wytyczne dla krajów członkowskich WHO.

Mariann Skar, Sekretarz Generalna Eurocare, stwierdziła: „Ciepło przyjmujemy decyzję WHA o wprowadzeniu globalnej strategii alkoholowej. To kluczowy punkt wyjścia do zmierzenia się z zagrożeniami zdrowia publicznego i dobrego samopoczucia społeczeństwa, jakie niesie ze sobą szkodliwe spożywanie alkoholu”. Dodała także: „Na Europie spoczywa duża odpowiedzialność, ponieważ jest ona światowym liderem w konsumpcji alkoholu oraz ważnym eksporterem napojów alkoholowych”. Skar wyraziła ubolewanie, że „eksportujemy nasze praktyki i normy dotyczące picia do krajów, którym brakuje środków i umiejętności, aby poradzić sobie z dodatkowym obciążeniem dla zdrowia publicznego, jakie z tego wynika.”

Global Alcohol Policy Alliance (GAPA) pozytywnie przyjął decyzję Światowego Zgromadzenia Zdrowia. Jego przewodniczący, Derek Rutherford, powiedział: “Skoordynowane działania, redukujące globalne problemy alkoholowe, są mocno opóźnione. Dzisiejsza decyzja WHA to ważny pierwszy krok do zmierzenia się z tymi problemami. Strategia uwzględnia ponadnarodowy aspekt zagadnień związanych z alkoholem. GAPA docenia słowa poparcia, wygłoszone w dyskusji przez przedstawicieli zarówno rozwiniętych, jak i rozwijających się, krajów członkowskich WHO.

Pełny tekst Strategii znajduje się na stronie:
http://apps.who.int/gb/ebwha/pdf_files/WHA63/A63_13-en.pdf

Rezolucja EB126.R11 znajduje się na stronie:
http://apps.who.int/gb/ebwha/pdf_files/EB126/B126_R11-en.pdf
Nieoficjalne tłumaczenie rezolucji EB126.R11 na język polski, wykonane przez PARPA, znajduje się na stronie:
http://www.parpa.pl/index.php?option=com_content&task=view&id=545&Itemid=2

2014 PARPA - Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych -  Polityka Plików Cookie