PAŃSTWOWA AGENCJA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH
O NAS KONTAKT Parpa BIP Parpa ENG A A A

baner01

 

W związku z napływającymi do Agencji informacjami
o bezprawnym używaniu tytułu specjalisty psychoterapii uzależnień wyjaśniamy:


SPECJALISTĄ PSYCHOTERAPII UZALEŻNIEŃ jest osoba, która uzyskała certyfikat specjalisty psychoterapii uzależnień w ramach „Programu uzyskiwania kwalifikacji zawodowych przez osoby prowadzące terapię uzależnienia od alkoholu i współuzależnienia w zakładach lecznictwa odwykowego” (zgodnie z § 18 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 31 grudnia 1999 r. w sprawie organizacji, kwalifikacji personelu, zasad funkcjonowania i rodzajów zakładów lecznictwa odwykowego oraz udziału innych zakładów opieki zdrowotnej w sprawowaniu opieki nad osobami uzależnionymi od alkoholu).

 

Osoby z wyższym wykształceniem, spełniające warunki opisane w „Programie uzyskiwania kwalifikacji zawodowych przez osoby prowadzące terapię uzależnienia od alkoholu i współuzależnienia w zakładach lecznictwa odwykowego”, które rozpoczęły proces uzyskiwania kwalifikacji zawodowych oraz posiadają wydany przez PARPA status osoby uczestniczącej w programie szkoleniowym dla specjalisty psychoterapii uzależnień są OSOBAMI UBIEGAJĄCYMI SIĘ O OTRZYMANIE CERTYFIKATU SPECJALISTY PSYCHOTERAPII UZALEŻNIEŃ (niezależnie od stopnia zaawansowania w Programie). Osoby o których wyżej mowa, tj. osoby będące w trakcie szkolenia się w kierunku uzyskania tytułu specjalisty psychoterapii uzależnień nie mają prawa używania tytułu specjalisty psychoterapii uzależnień (również na pieczątkach, wizytówkach itp.) póki nie uzyskają certyfikatu.

OSOBY UCZESTNICZĄCE W PROGRAMIE SZKOLENIOWYM w zakresie specjalisty psychoterapii uzależnień, posiadające wydany przez PARPA status osoby uczestniczącej w programie szkoleniowym mogą (zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 30 sierpnia 2009 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu opieki psychiatrycznej i leczenia uzależnień) realizować pod nadzorem specjalisty psychoterapii uzależnień następujące świadczenia:
- poradę lub wizytę terapeutyczną,
- wizytę instruktora terapii uzależnień,
- sesję psychoterapii indywidualnej,
- sesję psychoterapii rodzinnej,
- sesję psychoterapii grupowej,
- sesję psychoedukacyjną.

2014 PARPA - Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych -  Polityka Plików Cookie