PAŃSTWOWA AGENCJA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH
O NAS KONTAKT Parpa BIP Parpa ENG A A A

baner01

 

Specjalistyczna Placówka Opiekuńczo - Wychowawcza, Ośrodek Terapii Uzależnień Dzieci i Młodzieży jest ośrodkiem skierowanym na pomoc dzieciom, młodzieży, która ma problemy z nadużywaniem środków psychoaktywnych, problemy wieku dorastania (niemożność porozumienia się z rówieśnikami, rodzicami, rodzeństwem, dorosłymi). Placówka znajduje się na terenie województwa małopolskiego, w Jeżówce w powiecie olkuskim.

Jest to ośrodek terapeutyczny, sprawujący całodobową, kompleksową opiekę nad młodymi ludźmi. Placówka łączy w sobie oddział szpitalny, gdzie koszty leczenia pokrywa Narodowy Fundusz Zdrowia i nowoczesną specjalistyczną placówkę opiekuńczo - wychowawczą, w której prowadzona jest terapia odwykowa. Rodzic może umieścić w niej swoje dziecko, bez wyrażenia przez nie zgody.

Placówka oferuje zarówno zajęcia indywidualne jak i grupowe, zapewnia dobrze przygotowaną kadrę m.in.: terapeutę uzależnień, lekarza psychiatrę, terapeutę, psychologa, pedagoga, wychowawcę, konsultacje psychiatryczne, zajęcia relaksacyjne, ogólno-rozwijające, dydaktyczne, edukacyjne, terapię zajęciową i szereg innych.

Zainteresowani umieszczeniem dziecka w Ośrodku Terapii Uzależnień w Jeżówce znajdą potrzebne informacje w Powiatowych Centrach Pomocy Rodzinie na terenie całego kraju.

Więcej informacji o ośrodku także na stronie: www.otujezowka.republika.pl

 

 

2014 PARPA - Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych -  Polityka Plików Cookie