PAŃSTWOWA AGENCJA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH
O NAS KONTAKT Parpa BIP Parpa ENG A A A

baner01

 

Egzamin certyfikacyjny na specjalistę psychoterapii uzależnień/instruktora terapii uzależnień - XII.2012 roku
Egzamin certyfikacyjny dla osób ubiegających się o tytuł specjalisty psychoterapii uzależnień/instruktora terapii uzależnień odbędzie się od dnia 3 grudnia br., w Ośrodku Szkoleniowym EXPLORIS przy ul. Ciołka 6 w Warszawie.
Do egzaminu zgłosiło się 127 osób, z czego 109 starać się będzie o tytuł specjalisty a 18 – o tytuł instruktora. Egzaminy trwać będą najprawdopodobniej 3 dni a każda z osób będzie zdawać egzamin wyłącznie w obrębie jednego dnia.

 

W dniu 6 listopada odbędzie się posiedzenie członków komisji egzaminacyjnych, po tym terminie każdy z Państwa otrzyma tradycyjną pocztą, pisemną informację o dopuszczeniu bądź nie dopuszczeniu do egzaminu (zgodnie z zapisami „Regulaminu przeprowadzania egzaminu certyfikacyjnego” dostępnego na www.parpa.pl – Certyfikacja terapeutówRegulamin przeprowadzania egzaminu certyfikacyjnego). Czyli osoby niedopuszczone do egzaminu otrzymają w pierwszej kolejności krótkie pismo z informacją o niedopuszczeniu, natomiast w ciągu 30 dni od zapadnięcia decyzji (liczonych od 6 listopada) wysłane zostanie z PARPA pisemne uzasadnienie powyższej decyzji Komisji (recenzje). Do osób dopuszczonych do egzaminu zostaną wysłane imienne, pisemne zaproszenia. Jednocześnie w dniu 9 listopada na stronie internetowej PARPA zostanie zamieszczona lista osób zakwalifikowanych do egzaminu z podziałem na dzień, komisję, godzinę egzaminu pisemnego i ustnego.

W przypadku braków w dokumentacji, czy problemach z dostępem do prac w wersji elektronicznej, będziemy się z Państwem kontaktować telefonicznie bądź listownie. W związku z pytaniami informujemy, że egzamin jest bezpłatny. Organizator nie zapewnia Państwu wyżywienia, noclegu czy zwrotu kosztów podróży.

2014 PARPA - Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych -  Polityka Plików Cookie