PAŃSTWOWA AGENCJA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH
O NAS KONTAKT Parpa BIP Parpa ENG A A A

baner01

 

XXVII sesja egzaminów certyfikacyjnych dla terapeutów i instruktorów.
W dniach 3 - 5 grudnia br. odbyła się XXVII sesja egzaminów certyfikacyjnych dla osób ubiegających się o tytuł specjalisty psychoterapii uzależnień lub instruktora terapii uzależnień.

(zgodnie z § 13 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 25 czerwca 2012 r. w sprawie organizacji, kwalifikacji personelu, sposobu funkcjonowania i rodzajów podmiotów leczniczych wykonujących świadczenia stacjonarne i całodobowe oraz ambulatoryjne w sprawowaniu opieki nad uzależnionymi od alkoholu oraz sposobu współdziałania w tym zakresie z instytucjami publicznymi i organizacjami społecznymi).

Wniosek o przystąpienie do egzaminu wraz z pracami złożyło w wymaganym terminie 127 osób (109 osób starało się o tytuł specjalisty a 18 o tytuł instruktora). 25 osobom (w tym 2 kandydatom do tytułu instruktora) Komisje Egzaminacyjne nie zaliczyły prac co oznaczało niedopuszczenie tych osób do egzaminu. Przypominamy, że wymóg napisania nowej pracy, w sytuacji wcześniejszego nieprzyjęcia pracy do egzaminu czy nieobronienia pracy na egzaminie ustnym, oznacza opisanie pracy z nowym tj. innym pacjentem.
Podsumowując, do egzaminu przystąpiły 102 osoby – 86 starało się o certyfikat specjalisty a 16 o certyfikat instruktora. Wszystkie osoby zdały część pisemną egzaminu – test. 17 osób kandydujących do tytułu specjalisty nie zaliczyło części ustnej egzaminu.

Tym samym grono Specjalistów Psychoterapii Uzależnień powiększyło się o 69 osób: Małgorzatę Berdygę, Tomasza Biedachę, Romualdę Biernacik-Stary, Wiolettę Binko, Magdalenę Błaut, Małgorzatę Czabaj, Paulinę Dargiewicz, Katarzynę Dolińską, Małgorzatę Duran-Gorzkowicz, Irenę Dymalską, Elżbietę Gapińską-Łapkiewicz, Aleksandrę Gosławską-Uramowicz, Justynę Górecką, Katarzynę Grabską, Grażynę Jakutę, Małgorzatę Jasiecką, Kingę Józefowicz, Zbigniewa Kanię, Krzysztofa Kędzierskiego, Małgorzatę Kobryń, Rafała Korpysia, Katarzynę Korzeniewską, Radosława Kościjańskiego, Elżbietę Krawczyk-Pasławską, Zbigniewa Krupińskiego, Jadwigę Kryżę, Annę Krzykawiak, Marzenę Lechwar, Sylwię Lelito-Zawiślak, Edytę Łbik, Dorotę Maciejewską, Urszulę Madej, Joannę Mazurek, Jolantę Mikołajek, Agnieszkę Mitrowicz, Dagmarę Modrzejewską-Wójcik, Mariolę Nabiałek, Ryszarda Niklasa, Anettę Nowaczyk, Julitę Nowikow-Szaniawską, Marię Orlińską, Katarzynę Pawlińską, Paulinę Pietrzak, Justynę Plagę, Ewę Remesz, Anetę Rybak, Anetę Samborską, Piotra Sawicza-Kociubińskiego, Katarzynę Schilf, Joannę Skrzypacz, Agnieszkę Słowik, Małgorzatę Słowikowską, Renatę Sokołowską, Lucynę Stanek, Magdalenę Stańczyk, Ewę Stefanek, Martę Studzińską, Agnieszkę Szwed, Ewę Szymochniak, Izabelę Ściborską, Annę Trawczyńską-Golińską, Tomasza Wachowiaka, Annę Wawrzyniak, Joannę Wieczorek-Jonak, Agnieszkę Witowską, Beatę Wus, Joannę Zbróg, Martę Zielińską, Alinę Zyber-Sochacką.

Wśród Instruktorów Terapii Uzależnień witamy 16 osób:
Annę Anusiak, Ewę Bąkowską, Annę Błaszczyk, Piotra Drabika, Barbarę Dzidek, Krzysztofa Groszka, Mariannę Herman, Dominika Kozubala, Marię Kulpę, Marzenę Łatkę, Dariusza Pawlucha, Marikę Polowińską, Sławomira Sadkowskiego, Izabelę Świątek, Lesława Trzaskę, Aldonę Wasilewską.

Wszystkim specjalistom psychoterapii uzależnień i instruktorom terapii uzależnień serdecznie gratulujemy.
Osoby, które nie posiadają certyfikatu serdecznie zapraszamy do przystąpienia do egzaminu w przyszłym roku. Terminy sesji zostaną podane na przełomie roku w zaktualizowanym na rok 2013 „Informatorze dla kandydatów ubiegających się o uzyskanie certyfikatu” (www.parpa.pl - Certyfikacja terapeutów). Pula pytań egzaminacyjnych (testów) zamieszczona na stronie internetowej PARPA (Certyfikacja terapeutówPytania egzaminacyjne) ulegnie częściowym zmianom najpóźniej do 90 dni przed terminem egzaminu.

Korzystając z okazji przypominamy, że do egzaminu można przystępować bez ważnego statusu. W wyniku wejścia w życie z dniem 1 lipca 2012 r. „Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 25 czerwca 2012 r. w sprawie organizacji, kwalifikacji personelu, sposobu funkcjonowania i rodzajów podmiotów leczniczych wykonujących świadczenia stacjonarne i całodobowe oraz ambulatoryjne w sprawowaniu opieki nad uzależnionymi od alkoholu oraz sposobu współdziałania w tym zakresie z instytucjami publicznymi i organizacjami społecznymi” (DZ.U. poz. 734) nie istnieje już możliwość przedłużania ważności zaświadczeń o uzyskanym statusie. Jednocześnie każdej osobie przysługuje prawo do uzyskania wyłącznie jednego statusu na podstawie nowych przepisów, niezależnie od tego czy osoba ma/miała nadany status przed 1 lipca br. (i ewentualnie status ten był przedłużany), czy osoba występuje po raz pierwszy. Uprzednio nadane statusy zachowują swoją ważność zgodnie z datą widniejącą na danym zaświadczeniu. Po nowy status należy wystąpić na wniosku o potwierdzeniu statusu (dostępnym na www.parpa.plCertyfikacja terapeutówWzory dokumentów), który powinien wpłynąć do PARPA najpóźniej na miesiąc przed wygaśnięciem ważności dotychczasowego statusu. Osoby dopiero rozpoczynające szkolenie I etapu, zobowiązane są do wystąpienia o status przed jego ukończeniem – warunkiem uzyskania zaświadczenia ukończenia szkolenia jest posiadanie statusu.

2014 PARPA - Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych -  Polityka Plików Cookie