PAŃSTWOWA AGENCJA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH
O NAS KONTAKT Parpa BIP Parpa ENG A A A

baner01

 

Rozstrzygniecie konkursu na realizację zadania „Wydawanie czasopisma z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w szczególności poświęconego działalności społeczności lokalnych oraz środowisk abstynenckich”.

Rozstrzygniecie konkursu na realizację zadania „Wydawanie czasopisma z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w szczególności poświęconego problematyce przemocy w rodzinie”.

 


1)

Rozstrzygniecie konkursu na realizację zadania „Wydawanie czasopisma z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w szczególności poświęconego działalności społeczności lokalnych oraz środowisk abstynenckich”.

W dniu 18 stycznia 2013 roku Ministerstwo Zdrowia zaakceptowało rozstrzygniecie konkursu dotacyjnego na realizację zadania pod nazwą „Wydawanie czasopisma z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w szczególności poświęconego działalności społeczności lokalnych oraz środowisk abstynenckich”.

Umowa dotacyjna na kwotę 130.000 zostanie podpisana z ETOH – Fundacją Rozwoju Profilaktyki, Edukacji i Terapii Problemów Alkoholowych.


2)

Rozstrzygniecie konkursu na realizację zadania „Wydawanie czasopisma z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w szczególności poświęconego problematyce przemocy w rodzinie”.

W dniu 15 stycznia 2013 roku Ministerstwo Zdrowia zaakceptowało rozstrzygniecie konkursu dotacyjnego na realizację zadania pod nazwą „Wydawanie czasopisma z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w szczególności poświęconego problematyce przemocy w rodzinie”.

Umowa dotacyjna na kwotę 30.000 zostanie podpisana z Instytutem Psychologii Zdrowia.


 

2014 PARPA - Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych -  Polityka Plików Cookie