PAŃSTWOWA AGENCJA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH
O NAS KONTAKT Parpa BIP Parpa ENG A A A

baner01

 

W dniach 20-21 maja 2013 r. Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych organizuje w Centrum Naukowo-Badawczym Ochrony Przeciwpożarowej w Józefowie k/ Otwocka pod Warszawą konferencję pt. „Działania profilaktyczne w środowisku pracy na przykładzie międzynarodowego projektu EWA”.

Celem Konferencji jest podsumowanie realizacji projektu European Workplace and Alcohol (EWA) w Polsce, min. prezentacja rezultatów działań prowadzonych we współpracy z Państwową Strażą Pożarną obejmujących realizacje programu profilaktycznego „Alkohol a środowisko pracy”.
W ramach programu profilaktycznego przeszkolono ponad 750 dowódców i strażaków jednostek ratowniczo-gaśniczych w pięciu Komendach Wojewódzkich PSP.
Opis powyższych działań ma zwrócić uwagę na wagę działań profilaktycznych realizowanych w środowisku pracy. Zrealizowany program jest częścią działań podjętych w 12 krajach europy w ramach projektu European Workplace and Alcohol, obejmującego rozwój efektywnych metod zwiększających świadomość dotyczącą alkoholu w miejscu pracy. Poprzez angażowanie środowisk pracowniczych i ich potencjału koncentrowano się na wprowadzeniu zmian systemowych i indywidualnych mających na celu doprowadzenie do zmiany wzorów i stylu picia alkoholu.

Adres polskiej strony internetowej projektu EWA - www.projektewa.eu

 

2014 PARPA - Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych -  Polityka Plików Cookie