PAŃSTWOWA AGENCJA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH
O NAS KONTAKT Parpa BIP Parpa ENG A A A

baner01

 

W dniu 20 czerwca o godz. 11. 00 Instytut Organizacji Ochrony Zdrowia Uczelni Łazarskiego organizuje publiczną prezentację raportu pt. ,,Ekonomiczne aspekty skutków picia alkoholu w Europie i w Polsce”, przygotowanego przez ekspertów IOOZ oraz Debatę Ekspercką nad jego wynikami.

Eksperci IOOZ przedstawią wyniki badań w zakresie poziomu spożycia i uzależnienia od alkoholu w Europie i w Polsce, dochodów budżetowych z tytułu sprzedaży alkoholu w Polsce, analizę struktury kosztów bezpośrednich medycznych i społecznych, jak również kosztów pośrednich uzależnienia od alkoholu. Zwieńczeniem debaty będą rekomendacje w zakresie działań zmierzających do ograniczenia zdrowotnych i ekonomicznych konsekwencji picia alkoholu w Polsce.

Więcej informacji na temat tego wydarzenia można znaleźć na stronie: http://instytuty.lazarski.pl/ioozkonferencje/debata-spozycie-alkoholu/

2014 PARPA - Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych -  Polityka Plików Cookie