PAŃSTWOWA AGENCJA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH
O NAS KONTAKT Parpa BIP Parpa ENG A A A

baner01

 

Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej zaprasza na szkolenie pt. "Lokalne programy profilaktyki i rozwiązywani problemów uzależnień." Szkolenie adresowane jest do pracowników służb społecznych z terenu województwa mazowieckiego. Formularz  zgłoszeniowy do  wypełnienia na stronie : www.mcps.com.pl  w zakładce "szkolenia i konferencje".

ORGANIZATOR: Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej z siedzibą w Warszawie.

REALIZATOR: „ETOH” Fundacja Rozwoju Profilaktyki, Edukacji i Terapii Problemów Alkoholowych z siedzibą w Warszawie.

PATRONAT NAUKOWY: prof.n.dr hab. Jerzy Mellibruda – Dyrektor Instytutu Psychologii Zdrowia PTP
KIEROWNIK SZKOLENIA: Pani Katarzyna Łukowska-Zastępca Dyrektora Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
KADRA: Zajęcia poprowadzą m.in. specjaliści profilaktyki uzależnień, certyfikowani psychoterapeuci z bogatym doświadczeniem szkoleniowym.

MIEJSCE SZKOLENIA: Ośrodek Szkoleniowy Fundacji „ETOH”, ul. Mszczonowska 6, Warszawa, mapa na stronie: www.etoh.edu.pl , telefon kontaktowy do osoby odpowiedzialnej za organizację szkolenia ze strony Fundacji ETOH: Pani Wioleta Bartnicka 604 616 122.

UWAGA: Szkolenie jest finansowane ze środków Mazowieckiego Centrum Polityki Społecznej wraz z noclegiem i wyżywieniem.

TRANSPORT: Uczestnicy dojeżdżają na koszt własny. Istnieje jednak możliwość dojazdu na szkolenie z Dworca Zachodniego (ul. Tunelowa) do Fundacji ETOH tylko przed pierwszą sesją szkolenia tj. w dniu 20.06.2016r. Należy wypełnić czytelnie formularz zgłoszeniowy i zaznaczyć potrzebę dojazdu.

WYMIAR SZKOLENIA: 100h całość szkolenia. Szkolenie składa się z 4 sesji, tj.:  w planowanych terminach:
I.     20-22 czerwca 2016 r.
II.   29-31 sierpnia 2016 r.
III. 19-21 września 2016 r.
IV. 10-12 października 2016 r.

ADRESACI SZKOLENIA – pracownicy służb społecznych z terenu województwa mazowieckiego, w tym m.in. członkowie gminnych komisji rozwiązywania problemów alkoholowych; pełnomocnicy ds. rozwiązywania problemów alkoholowych; koordynatorzy gminnych programów; pracownicy lecznictwa odwykowego; przedstawiciele stowarzyszeń abstynenckich oraz osoby zainteresowane zdobyciem kwalifikacji z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów uzależnień w społecznościach lokalnych z terenu województwa mazowieckiego. Wszystkie osoby biorące udział w szkoleniu muszą pracować na terenie województwa mazowieckiego.

CEL SZKOLENIA: Celem szkolenia jest teoretyczne i praktyczne przygotowanie uczestników do podejmowania profesjonalnych działań na rzecz przeciwdziałania uzależnieniom, w szczególności do tworzenia lokalnych programów profilaktyki i rozwiązywania problemów uzależnień. Uczestnicy szkolenia zobowiązani są do zaliczenia szkolenia w formie prezentacji/przygotowania pracy końcowej. Na zakończenie szkolenia absolwenci otrzymają: certyfikat.

Osobami odpowiedzialnymi za szkolenie są: Pani Katarzyna Kowolik i Pani Małgorzata Wołągiewicz, - w razie pytań prosimy o kontakt pod numerem

Harmonogram szkolenia do pobrania

2014 PARPA - Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych -  Polityka Plików Cookie