PAŃSTWOWA AGENCJA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH
O NAS KONTAKT Parpa BIP Parpa ENG A A A

banner ramkowy szczepimysie

Przekazujemy zaproszenie do udziały oraz informacje od organizatora konferencji: Instytutu Profilaktyki Zintegrowanej. Poniżej treść zaproszenia: 

Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych organizuje w dniu 16 grudnia 2020r. szkolenie on-line nt. pracy z członkami rodzin z problemem przemocy w okresie pandemii COVID-19. Szkolenie adresowane jest do członków grup roboczych i zespołów interdyscyplinarnych ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie. Szkolenie obejmować będzie dwa bloki tematyczne:

W związku z wątpliwościami zgłaszanymi przez poradnie terapii uzależnienia od alkoholu, dotyczącymi możliwości realizacji sesji psychoterapii grupowej za pomocą systemów teleinformatycznych, przekazujemy Państwu informację, którą PARPA uzyskała w Narodowym Funduszu Zdrowia:

Z zasadami postępowania przy udzielaniu świadczeń w zakresie leczenia uzależnień w czasie trwania na terenie Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii wywołanego zakażeniami SARS-CoV-2 można zapoznać się klikając w link:  https://www.gov.pl/web/zdrowie/wytyczne-dla-poszczegolnych-zakresow-i-rodzajow-swiadczen . Zasady dla placówek leczenia uzależnień znajdują się pod nr 7.

„p. o. Dyrektora Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych ogłasza  konkurs  z dnia 4 listopada 2020 r. na realizację zadań z zakresu zdrowia publicznego określonych w Narodowym Programie Zdrowia na lata 2016-2020 w ramach celu operacyjnego nr 2 Profilaktyka i rozwiązywanie problemów związanych z używaniem substancji psychoaktywnych, uzależnieniami behawioralnymi i innymi zachowaniami ryzykownymi, z terminem naboru wniosków do 25 listopada 2020r., godz. 11:00

Link do konkursu.

W związku z aktualnymi obostrzeniami spowodowanymi sytuacją pandemii, wprowadzonymi na terenie całego kraju, Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych rekomenduje wstrzymanie realizacji staży klinicznych (II etap programu szkolenia) do czasu ustabilizowania się sytuacji epidemicznej. Realizacja superwizji klinicznych (III etap programu szkolenia) nadal jest możliwa, przy czym rekomenduje się realizację superwizji w formie zdalnej.

Kandydaci na specjalistów psychoterapii uzależnień oraz kandydaci na instruktorów terapii uzależnień, którzy:

W dniach 26-28 października 2020 roku odbędzie się konferencja upowszechniająca programyW dniach 26-28 października 2020 roku odbędzie się konferencja upowszechniająca programyrozwijające kompetencje wychowawcze rodziców, sprzyjające kształtowaniu postaw i zachowańprozdrowotnych dzieci i młodzieżyKonferencja organizowana jest na zlecenie Państwowej Agencji Rozwiązywania ProblemówAlkoholowych ze środków Narodowego Programu Zdrowia na lata 2016-2020.

Czytaj więcej...

 

Zamieszczamy informację, którą Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych uzyskała w Ministerstwie Zdrowia, w sprawie norm zatrudnienia pielęgniarek w całodobowych oddziałach terapii uzależnienia od alkoholu, planowanych od 1 stycznia 2021 roku.

Więcej...

W dniu 8 października 2020 r. (czwartek), godz. 10.00, w Auli Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie, ul. Jakubowskiego 2, odbędzie się organizowana przez Krakowskie Centrum Profilaktyki Uzależnień konferencja naukowa "Aplikacje Mobilne w Pomocy Osobom z Problemem Alkoholowym".

Program i pozostałe informacje nt. konferencji znajdą Państwo  pod adresem:

www.mcpu.krakow.pl

ETOH Fundacja rozwoju profilaktyki, edukacji i terapii problemów alkoholowych serdecznie zaprasza do udziału w bezpłatnych szkoleniach z zakresu profilaktyki uzależnień i przeciwdziałania przemocy w rodzinie skierowanych do osób pracujących na terenie województwa mazowieckiego.

Czytaj dalej...

Sesja przeniesiona z 06 07 08 kwietnia 2020 roku na 26 27 28 października 2020 roku.

Czytaj więcej...

Ostatnia szansa na bezpłatne pakiety z karcianą grą rozwojowo-edukacyjną dla dzieci i młodzieży, opracowaną przez Fundację DOBROSTAN na zlecenie PARPA.

2014 PARPA - Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych -  Polityka Plików Cookie