PAŃSTWOWA AGENCJA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH
O NAS KONTAKT Parpa BIP Parpa ENG A A A

banner ramkowy szczepimysie

Czy sport może przeciwdziałać zachowaniom ryzykownym dzieci i młodzieży? Zapraszamy na bezpłatny webinar prezentujący rekomendacje dla klubów sportowych i trenerów w tym zakresie, opracowane w ramach projektu FYFA – Focus on Youth, Football and Alcohol.

Czytaj...

Ze względu na zbliżający się termin płatności drugiej raty za korzystanie z zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych, uprzejmie informujemy, że na stronach sejmowych udostępniony został rządowy projekt ustawy o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych na zapewnienie płynności finansowej przedsiębiorcom dotkniętym skutkami COVID-19 oraz o zmianie niektórych innych ustaw (druk sejmowy nr 382 - http://orka.sejm.gov.pl/Druki9ka.nsf/0/B2E9AA1082EE4696C12585700042D075/%24File/382.pdf), który przewiduje szereg regulacji związanych z zezwoleniami na sprzedaż napojów alkoholowych (projektowany art. 58 pkt 10 oraz 41). Przedmiotowy projekt zakłada również m. in. możliwość przeznaczania środków pochodzących z opłat za zezwolenia również  na  działania związane  z  zapobieganiem,  przeciwdziałaniem  i  zwalczaniem  COVID-19 oraz wywołanych nim sytuacji kryzysowych (art. 58 pkt 10). Pragniemy również zwrócić uwagę, że ponieważ projekt ten znajduje się na wstępnym etapie prac, jego ostateczna treść i brzmienie mogą ulec zmianie na dalszych etapach prac legislacyjnych.

Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych informuje, iż egzaminy na certyfikowanego specjalistę w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w społecznościach lokalnych z  uwagi na stan zagrożenia epidemicznego zostały zawieszone. Jednocześnie w związku z zaistniałą sytuacja rekomendujemy bieżące śledzenie strony internetowej PARPA.

Uprzejmie informujemy, że w związku z sytuacją epidemiczną oraz obowiązującymi obostrzeniami sanitarnymi, egzamin certyfikacyjny dla kandydatów na specjalistów psychoterapii uzależnień oraz kandydatów na instruktorów terapii uzależnień nie odbędzie się w planowanym terminie 1-3 czerwca. Sesja egzaminacyjna zostaje przesunięta na okres jesienny (wrzesień bądź październik), a jej przeprowadzenie będzie zależało od aktualnej sytuacji epidemicznej w kraju.

W imieniu firmy „ITEM – Umiejętności Społeczne Emil Szumiło” zapraszamy Państwa do udziału w szkoleniach adresowanych do nauczycieli, pedagogów, psychologów szkolnych i pracowników poradni psychologiczno-pedagogicznych realizowanych na zlecenie PARPA w ramach Narodowego Programu Zdrowia na lata 2016-2020.

Wspólnota Anonimowych Alkoholików informuje osoby, które poszukują pomocy w zdrowieniu z uzależnienia od alkoholu, że istnieje możliwość kontaktów i spotkań z członkami AA za pośrednictwem telefonu oraz Internetu.

Zapraszamy do wypełnienia krótkiej, trwającej około 10 minut, ankiety na temat Twoich osobistych doświadczeń i zachowań związanych z piciem alkoholu podczas rozprzestrzeniania się SARS-CoV-2 (tj. koronawirusa ). Celem tego ogólnoeuropejskiego badania jest powiązanie spożycia alkoholu z doświadczeniami dotyczącymi obecnej pandemii SARS-CoV-2.

 Realizując projekt zlecony przez PARPA  zespół merytoryczny Fundacji DOBROSTAN  opracował grę karcianą dla dzieci i młodzieży powyżej 10 roku życia. W założeniu  INTEGRO może być wykorzystywana w pracy z dziećmi z rodzin z problemem alkoholowym, w świetlicach socjoterapeutycznych i opiekuńczo – wychowawczych.

Czytaj

Szkoła Karasowskiej ogłasza nabór uczestników na bezpłatne szkolenie, realizowane na zlecenie PARPA: „Prowadzenie wsparcia psychologicznego i interwencji w formie rozmowy telefonicznej i rozmowy przez komunikatory internetowe”

Szkolenie jest adresowane do profesjonalistów pracujących z dziećmi i rodzinami, którzy w związku z sytuacją epidemii kontaktują się ze swoimi podopiecznymi przez telefon i komunikatory internetowe.

Więcej

Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych informuje, że umowa na realizację zadania 1/3.1.2.4./20/DRM/PARPA - Organizacja ogólnopolskich/ponadregionalnych szkoleń dla osób pracujących z dziećmi z rodzin z problemem alkoholowym na rok 2020 zostanie podpisana z: ETOH Fundacją Rozwoju Profilaktyki, Edukacji i Terapii Problemów Alkoholowych z Warszawy na kwotę 65 000,00 zł.

Stanowisko NFZ dotyczące udzielania świadczeń za pośrednictwem systemów teleinformatycznych.

Czytaj więcej

2014 PARPA - Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych -  Polityka Plików Cookie