PAŃSTWOWA AGENCJA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH
O NAS KONTAKT Parpa BIP Parpa ENG A A A

banner ramkowy szczepimysie

Czytaj dalej...

Link do audycji.

 

Uprzejmie informujemy, że zarządzeniem p.o. Dyrektora PARPA, dzień 28 grudnia 2020 r. jest dniem wolnym od pracy.

ZASADY FINANSOWANIA SUPERWIZJI KLINICZNEJ w 2021 r.ZASADY FINANSOWANIA SUPERWIZJI KLINICZNEJ w 2021 r.w ramach Programu szkolenia w zakresie specjalisty psychoterapii uzależnień oraz w zakresie instruktora terapii uzależnień.

Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych informuje, iż z uwagi na ograniczona liczbę miejsc, zamyka nabór  na szkolenie on-line nt przeciwdziałania przemocy w rodzinie w okresie pandemii COVID-19, które odbędzie się w dn. 16 grudnia 2020r. Do dnia 6 grudnia br. do udziału w szkoleniu zgłosiło się 110 osób. Osoby zakwalifikowane otrzymają - do dnia 11 grudnia br. - szczegółowe informacje o szkoleniu wraz z linkiem aktywacyjnym do platformy Zoom na podany w ankietach zgłoszeniowych adres mailowy.

LISTA WNIOSKÓW SPEŁNIAJĄCYCH KRYTERIA FORMALNE ORAZ NIESPEŁNIAJĄCYCH KRYTERIÓW FORMALNYCH.

Egzaminy certyfikacyjne PARPA w roku 2020 odbyły się po raz pierwszy w trybie online. Z powodu pandemii oraz wynikającej z tego powodu szczególnie niepewnej i zmiennej sytuacji sesja egzaminacyjna, do której kandydaci zgłosili się już w lutym tego roku była stopniowo przesuwana, ostatecznie jej zakończenie miało miejsce dopiero 2 grudnia. Sesja jesienna została natomiast przeprowadzona zgodnie z zaplanowanym na ten rok harmonogramem.

Komunikat odnośnie unieważnienia postępowania konkursowego na realizację zadania 14/2021/DEA - Adaptacja do realizacji on-line programu rekomendowanego w ramach Systemu rekomendacji programów profilaktycznych i promocji zdrowia psychicznego.

Przekazujemy zaproszenie do udziały oraz informacje od organizatora konferencji: Instytutu Profilaktyki Zintegrowanej. Poniżej treść zaproszenia: 

Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych organizuje w dniu 16 grudnia 2020r. szkolenie on-line nt. pracy z członkami rodzin z problemem przemocy w okresie pandemii COVID-19. Szkolenie adresowane jest do członków grup roboczych i zespołów interdyscyplinarnych ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie. Szkolenie obejmować będzie dwa bloki tematyczne:

W związku z wątpliwościami zgłaszanymi przez poradnie terapii uzależnienia od alkoholu, dotyczącymi możliwości realizacji sesji psychoterapii grupowej za pomocą systemów teleinformatycznych, przekazujemy Państwu informację, którą PARPA uzyskała w Narodowym Funduszu Zdrowia:

Z zasadami postępowania przy udzielaniu świadczeń w zakresie leczenia uzależnień w czasie trwania na terenie Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii wywołanego zakażeniami SARS-CoV-2 można zapoznać się klikając w link:  https://www.gov.pl/web/zdrowie/wytyczne-dla-poszczegolnych-zakresow-i-rodzajow-swiadczen . Zasady dla placówek leczenia uzależnień znajdują się pod nr 7.

„p. o. Dyrektora Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych ogłasza  konkurs  z dnia 4 listopada 2020 r. na realizację zadań z zakresu zdrowia publicznego określonych w Narodowym Programie Zdrowia na lata 2016-2020 w ramach celu operacyjnego nr 2 Profilaktyka i rozwiązywanie problemów związanych z używaniem substancji psychoaktywnych, uzależnieniami behawioralnymi i innymi zachowaniami ryzykownymi, z terminem naboru wniosków do 25 listopada 2020r., godz. 11:00

Link do konkursu.

2014 PARPA - Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych -  Polityka Plików Cookie