PAŃSTWOWA AGENCJA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH
O NAS KONTAKT Parpa BIP Parpa ENG A A A

baner01

 

Zespół naukowców z Instytutu Psychologii PAN poszukuje pełnoletnich mężczyzn doświadczających problemu uzależnienia od alkoholu, utrzymujących abstynencję w okresie od 1 miesiąca do 12 miesięcy, gotowych wziąć udział w badaniu.

Informujemy, że lista uczestników na konferencję „Medyczne aspekty uzależnienia od alkoholu”, która odbędzie się 18 maja 2017r. w Warszawskim Uniwersytecie Medycznym, została zamknięta. Osoby, które chciałyby jeszcze dosłać zgłoszenie, zostaną wpisane na listę rezerwową.

Informujemy, że 18 kwietnia 2017 roku zostały zmodyfikowane kryteria oceny w programie potwierdzania kwalifikacji osób pracujących w obszarze profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w społecznościach lokalnych. Zmienione zostały zasady przyznawania punktów za 3 obowiązkowe części egzaminu. Zachęcamy do zapoznania się ze zmianami.

Informujemy, że podczas oceny merytorycznej oferty złożonej przez Stowarzyszenie Wspierania Rozwoju Dzieci i Młodzieży z  Łódzi w ramach konkursu na realizację zadań z zakresu zdrowia publicznego określonych w Narodowym Programie Zdrowia na lata 2016-2020 w ramach celu operacyjnego 3.1 Promocja zdrowia na zadanie nr 36/3.2.3.2/17/DRM: Promocja działalności telefonu informacyjno-konsultacyjnego dla rodziców, których dzieci się upijają stwierdzono braki formalne. Po dokonaniu ponownej oceny formalnej wniosek został odrzucony ze względu na niezgodność zawartości merytorycznej z treścią zadania określonego w warunkach konkursowych (brak wymaganej koncepcji linii kreacyjnej działań promocyjnych), na które aplikuje wnioskodawca.

Informujemy, że podczas oceny merytorycznej oferty złożonej przez Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Poradnia Lekarza Rodzinnego i Specjaliści „FAMILIA” SP. Cywilna, w ramach konkursu na realizację zadań z zakresu zdrowia publicznego określonych w Narodowym Programie Zdrowia na lata 2016-2020 w ramach celu operacyjnego nr 2 Profilaktyka i rozwiązywanie problemów związanych z używaniem substancji psychoaktywnych, uzależnieniami behawioralnymi i innymi zachowaniami ryzykownymi na zadanie nr 49/3.3.9/17/DEA: Wsparcie pilotażowego programu działania placówki medycznej wyspecjalizowanej w dziedzinie FASD, stwierdzono braki formalne. Po dokonaniu ponownej oceny formalnej wniosek został odrzucony ze względu na brak uzupełnienia w obowiązującym terminie wszystkich brakujących dokumentów wskazanych w piśmie z 2 marca 2017 roku o znakach ANA/404/MZS/DEA/2017.

Ogłoszenie o konkursie z 7 kwietnia 2017 r. na realizację zadań z zakresu zdrowia publicznego, określonych w Narodowym Programie Zdrowia na lata 2016-2020, w ramach celu operacyjnego nr 2,  Profilaktyka i rozwiązywanie problemów związanych z używaniem substancji psychoaktywnych, uzależnieniami behawioralnymi i innymi zachowaniami ryzykownymi

Czytaj więcej...

Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa w Poznaniu zaprasza do udziału w IV międzynarodowej konferencji naukowej "Bezpieczeństwo zdrowotne- ujęcie interdyscyplinarne" pod hasłem: Rozpoznanie, profilaktyka i leczenie uzależnień jako element polityki prozdrowotnej w dniach  26-28 kwietnia 2017 r. w Giżycku – Hotel Europa ***

Zapraszamy na bezpłatną konferencję naukowo-szkoleniową dotyczącą medycznych aspektów uzależnienia od alkoholu, współorganizowaną przez Państwową Agencję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Katedrę i Klinikę Psychiatryczną Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego.
Konferencja odbędzie się 18 maja 2017r. w godzinach 11-16 w Warszawie, w auli „A” Centrum Dydaktycznego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego przy ul. Księcia Trojdena 2a.

W dniach  27-28 kwietnia 2017r. organizujemy w Warszawie szkolenie dla członków zespołów interdyscyplinarnych i grup roboczych powołanych do realizacji zadań związanych z pomocą rodzinom z problemem przemocy. Celem przedsięwzięcia będzie m.in. omówienie psychologicznych zasad prowadzenia rozmowy z członkami rodzin z problemem przemocy, poznanie praktycznych aspektów procedury „Niebieskie Karty”, poznanie przepisów prawa umożliwiających skuteczne przeciwdziałanie przemocy w rodzinie.

W dniu 30 marca br. o godzinie 14 w siedzibie Polskiej Agencji Prasowej odbyła się konferencja prasowa będąca podsumowaniem europejskiego projektu Wspólne Działania na Rzecz Redukcji Szkód Powodowanych przez Alkohol - Joint Action on Reducing Alcohol Harm (akronim nazwy projektu: RARHA).

Informujemy, że podczas oceny merytorycznej oferty złożonej przez Instytut Psychologii Zdrowia PTP w ramach konkursu na realizację zadań z zakresu zdrowia publicznego określonych w Narodowym Programie Zdrowia na lata 2016-2020, w ramach celu operacyjnego nr 2 - Profilaktyka i rozwiązywanie problemów związanych z używaniem substancji psychoaktywnych, uzależnieniami behawioralnymi i innymi zachowaniami ryzykownymi - na zadanie nr 15/3.1.2.2./17/DLO:

Zgodnie z § 11, pkt III, ppkt 3 ogłoszenia o konkursie z 10 lutego 2017 r. na realizację zadań z zakresu zdrowia publicznego, określonych w Narodowym Programie Zdrowia na lata 2016-2020, w ramach celu operacyjnego nr 2 - Profilaktyka i rozwiązywanie problemów związanych z używaniem substancji psychoaktywnych, uzależnieniami behawioralnymi i innymi zachowaniami ryzykownymi, publikujemy listę wniosków spełniających kryteria formalne oraz listę wniosków niespełniających kryteriów formalnych (ze  wskazaniem braków formalnych).

Informujemy, że podczas oceny merytorycznej oferty złożonej przez Centrum Działań Profilaktycznych G. Kucharczyk, D. Droździkowski SC. z Gdowa ,w ramach konkursu na realizację zadań z zakresu zdrowia publicznego określonych w Narodowym Programie Zdrowia na lata 2016-2020 w ramach celu operacyjnego 3.1 - Promocja zdrowia na zadanie nr 21/3.1.2.4/17/DEA: „Zorganizowanie i przeprowadzenie szkoleń przygotowujących nowych realizatorów programów profilaktycznych rekomendowanych w ramach systemu rekomendacji adresowanych do uczniów” stwierdzono braki formalne. Po dokonaniu ponownej oceny formalnej wniosek został odrzucony ze względu na niezgodność zawartości merytorycznej z treścią zadania określonego w warunkach konkursowych (brak wymaganego programu szkolenia), na które aplikuje wnioskodawca.

Informujemy, że podczas merytorycznej oceny oferty złożonej przez Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, w ramach konkursu na realizację zadań z zakresu zdrowia publicznego określonych w Narodowym Programie Zdrowia na lata 2016-2020 w ramach celu operacyjnego 3.5 - Współpraca międzynarodowa w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych - na zadanie nr 56/3.5/17/DEA: Współpraca zagraniczna mająca na celu rozwijanie systemu profilaktyki i kształcenie specjalistów w dziedzinie profilaktyki zachowań ryzykownych dzieci i młodzieży na Ukrainie, stwierdzono braki formalne.
Po dokonaniu ponownej oceny formalnej wniosek został odrzucony ze względu na niezgodność zawartości merytorycznej z treścią zadania określonego w warunkach konkursowych, na które aplikuje wnioskodawca.

2014 PARPA - Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych -  Polityka Plików Cookie