PAŃSTWOWA AGENCJA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH
O NAS KONTAKT Parpa BIP Parpa ENG A A A

baner01

 

nformujemy, iż w dniach  5 i 6 grudnia 2018 roku odbędzie się egzamin na Specjalistę/Konsultanta w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie.
Egzamin przeprowadzony będzie w oparciu o zasady egzaminowania zawarte w „Programie potwierdzania kwalifikacji osób pracujących w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinach w szczególności z problemem alkoholowym” i trwać będzie 1 dzień.

Egzamin certyfikacyjny dla osób ubiegających się o tytuł specjalisty psychoterapii uzależnień lub instruktora terapii uzależnień odbędzie się w dniach 5, 6 i 7 listopada 2018 roku w Centrum Konferencyjnym Roko przy ul. Techników 30 w Warszawie.

Informujemy, że nabór uczestników szkolenia poświęconego pracy z osobami stosującymi przemoc w rodzinie, które odbędzie się w Warszawie, w dn. 25-26 października 2018r, został zakończony.

Do wszystkich osób zakwalifikowanych - na wskazany w ankietach zgłoszeniowych adres mailowy - zostało wysłane zaproszenie z informacją o miejscu szkolenia oraz szczegółowy program.

Informujemy, że opublikowaliśmy  Ogłoszenie o konkursie ofert z dnia  27 września 2018 r. na realizację zadań z zakresu zdrowia publicznego określonych w Narodowym Programie Zdrowia na lata 2016-2020 w ramach celu operacyjnego nr 2 Profilaktyka i rozwiązywanie problemów związanych z używaniem substancji psychoaktywnych, uzależnieniami behawioralnymi i innymi zachowaniami ryzykownymi z terminem naboru wniosków do 8 października 2018 r. Jego treść znajdą Państwo TUTAJ.

Zapraszamy nauczycieli, wychowawców, pedagogów, psychologów oraz profilaktyków do udziału w konferencji poświęconej tematyce budowania skutecznych strategii profilaktycznych. Konferencja organizowana na zlecenie PARPA przez  Fundację Dobrostan odbędzie się w Krakowie w dniach  8-10.11.2018 roku. Uczestnictwo oraz pobyt uczestników jest bezpłatny.

Czytaj więcej...

Szkolenie na temat pracy z osobami stosującymi przemoc w rodzinie - 25-26 października 2018r.
Zapraszamy do udziału w szkoleniu dotyczącym pracy z osobami stosującymi przemoc w rodzinie. Szkolenie odbędzie się w dniach 25-26 października 2018r.  w Warszawie. Uczestnicy wysłuchają wykładów dotyczących m.in. specyfiki funkcjonowania osób stosujących przemoc w rodzinie, zasad kontaktu, podejmowania interwencji  i pracy z takimi osobami oraz prawnych aspektów przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

W nawiązaniu do doniesień medialnych, powołujących się na stanowisko Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w sprawie sprzedaży piwa bezalkoholowego, przedstawiamy to stanowisko w pełnym brzmieniu.

Czytaj więcej...

Fundacja >Rodzina od A do Z< zaprasza na bezpłatne szkolenie dla rodziców adopcyjnych i rodziców zastępczych na temat pracy z dziećmi z FASD. Projekt edukacyjny realizowany jest na zlecenie Państwowej Agencji Rozwiązywana Problemów Alkoholowych w ramach Narodowego Programu Zdrowia na lata 2016-2020.

Przedstawiamy Apel Zespołu KEP ds. Apostolstwa Trzeźwości i Osób Uzależnionych, w którym Bp Tadeusz Bronakowski zaprasza wszystkich do podjęcia zobowiązania: "Sto dni abstynencji na 100 - lecie Niepodległości" .
Inicjatywa ta rozpoczyna się 4 sierpnia i trwa do 11 listopada.

Zapraszamy do udziału w konferencji podsumowującej realizację międzynarodowego projektu UPC-Adapt, która odbędzie się 30 listopada 2018 roku w Pradze w Republice Czeskiej.

Publikujemy wyniki konkursu ogłoszonego 11 kwietnia 2018 r. na realizację zadania  z zakresu zdrowia publicznego określonych w narodowym programie zdrowia na lata 2016-2020 w ramach celu operacyjnego nr 2 -profilaktyka i rozwiązywanie problemów związanych z używaniem substancji psychoaktywnych, uzależnieniami behawioralnymi i innymi zachowaniami ryzykownymi - tj. na realizację zadania - 44/3.4.3/18/DEA wspieranie badań naukowych w obszarze czynników ryzyka i czynników chroniących przed problemami wynikającymi z picia alkoholu w związku z konkursem 

Wyniki...

Publikujemy wyniki konkursu  ogłoszonego 11 kwietnia 2018 r. na realizację zadań  z zakresu zdrowia publicznego określonych w Narodowym programie zdrowia na lata 2016-2020 w ramach celu operacyjnego nr 2 - profilaktyka i rozwiązywanie problemów związanych z używaniem substancji psychoaktywnych, uzależnieniami behawioralnymi i innymi zachowaniami ryzykownymi.

Komunikat dotyczący zadania 2/3.1.2.4/18/DRM/PARPA  "Interdyscyplinarne szkolenie dla osób pracujących w obszarze przeciwdziałania przemocy w rodzinie"

Czytaj więcej...

Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych informuje o rozstrzygnięciu konkursu realizację zadania 3/3.1.2.4./18/DRM/PARPA - Organizacja ogólnopolskich/ponadregionalnych szkoleń dla osób pracujących z dziećmi z rodzin z problemem alkoholowym na rok 2018.

2014 PARPA - Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych -  Polityka Plików Cookie