PAŃSTWOWA AGENCJA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH
O NAS KONTAKT Parpa BIP Parpa ENG A A A

baner01

 

 

Państwowa Agencja Rozwiązywania problemów Alkoholowych po raz kolejny organizuje
Konferencję Sieci Gmin Wiodących i Dużych Miast pt.: „Zawartość profilaktyki w profilaktyce”.

W tym roku współorganizatorem spotkania jest samorząd miasta Sopot.

 

Konferencja odbędzie w dniach 20-22 października 2010 roku w Sopocie, w Wojskowym Domu Wypoczynkowym w Sopocie, ul. Jana Kilińskiego 12, www.wdw.sopot.pl

 

Informacja o egzaminie certyfikacyjnym w zakresie uzyskania tytułu specjalisty psychoterapii uzależnień/instruktora terapii uzależnień

Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w ramach koordynacji działań zwiększających skuteczność i dostępność lecznictwa odwykowego nadzoruje przebieg kształcenia terapeutów w Programie uzyskiwania kwalifikacji zawodowych przez osoby prowadzące terapię uzależnienia od alkoholu i współuzależnienia w zakładach lecznictwa odwykowego.

Ministerstwo Edukacji Narodowej oraz ETOH Fundacja Rozwoju Profilaktyki, Edukacji i Terapii Problemów Alkoholowych serdecznie zapraszają nauczycieli wychowania fizycznego do wzięcia udziału w seminarium szkoleniowym „Nauczyciel wychowania fizycznego dobrym wychowawcą”.

Lista osób zakwalifikowanych do udziału w konferencji „Spójrz inaczej na szkołę – w poszukiwaniu skutecznej zmiany” w dniach 27-29 września.

Egzamin na Certyfikowanego Specjalistę w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w społecznościach lokalnych.

Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych informuje, iż 29 i 30 listopada 2010 roku odbędzie się egzamin na Certyfikowanego Specjalistę w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w społecznościach lokalnych.

Egzamin przeprowadzony będzie w oparciu o zasady egzaminowania zawarte w „Programie potwierdzania kwalifikacji osób pracujących w obszarze profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w społecznościach lokalnych.”

W porozumieniu z Zespołem Ekspertów ds. Lokalnych i Regionalnych Programów Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, limit osób mogących przystąpić do egzaminu został określony na 12 osób.

Informacja dotycząca sposobów finansowania staży klinicznych w 2011 r.

Informujemy, że w 2011 r. Agencja nie będzie finansowała staży klinicznych dla uczestników Programu uzyskiwania kwalifikacji zawodowych przez osoby prowadzące terapię uzależnienia od alkoholu i współuzależnienia w zakładach lecznictwa odwykowego.

W związku z powyższym uczestnicy tego etapu Programu szkoleniowego będą finansować swój udział w zajęciach z własnych środków lub pozyskując na ten cel fundusze z innych niż Agencja źródeł.

Stanowisko Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w sprawie finansowania gminnych programów przeciwdziałania przemocy w rodzinie ze środków pochodzących z opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych

Dziś (29.10) rusza kampania "Wypił za zdrowie". Teren Województwa Zachodniopomorskiego.

Na drogach wojewódzkich, gdzie najczęściej dochodzi do wypadków drogowych, ustawione będą powypadkowe wraki samochodów oznakowane odblaskową naklejką z hasłem kampanii. Jak tłumaczą organizatorzy - kampania ma szokować.

W dniach 20-22 października 2010 roku w Sopocie odbyła się Konferencja Sieci Gmin Wiodących i Dużych Miast pt. „Zawartość profilaktyki w profilaktyce”. Inicjatorem przedsięwzięcia była Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, a współorganizatorem samorząd miasta Sopot.

Otwarty konkurs
na wspieranie realizacji zadań z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w 2011 r. zlecanych przez Państwową Agencję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w ramach działu 851 (ochrona zdrowia), rozdział 85154 (przeciwdziałanie alkoholizmowi):

Otwarty konkurs
na wspieranie realizacji zadań wieloletnich z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w latach 2011-2013. zlecanych przez Państwową Agencję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w ramach działu 851 (ochrona zdrowia), rozdział 85154 (przeciwdziałanie alkoholizmowi):

Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych organizuje nabór na szkolenie dotyczące wykorzystania technik teatralnych w działaniach profilaktycznych. Szkolenie jest kierowane do wszystkich osób pracujących z młodymi ludźmi w obszarze profilaktyki i wykorzystujących w pracy techniki teatralne. Uczestnicy szkolenia będą w pierwszej kolejności mogli zgłaszać swoje zespoły do Młodzieżowego Ogólnopolskiego Przeglądu Spektakli Profilaktycznych zaplanowanego na rok 2011.
Termin szkolenia 26-28 listopada 2010r.

Zasady finansowania superwizji klinicznej w 2011 r. w ramach Programu uzyskiwania kwalifikacji zawodowych przez osoby prowadzące terapię uzależnienia od alkoholu i współuzależnienia w zakładach lecznictwa odwykowego.

First European Conference on FASD - Pierwsza Europejska Konferencja poświęcona tematowi płodowego zespołu alkoholowego.
3-5 .11.2010

W dniach 3-5 listopada 2010 roku w Kerkrade (Holandia) odbyła się Pierwsza Europejska Konferencja poświęcona tematowi płodowego zespołu alkoholowego. Organizatorem przedsięwzięcia, była holenderska fundacja - FAS Foundation of the Netherlands z Panią Diane Black na czele. Wydarzenie zgromadziło przedstawicieli świata nauki zajmujących się zagadnieniem FASD, jak również osoby bezpośrednio związane z tematem: rodziców zastępczych i adopcyjnych dzieci z fas, oraz osoby dorosłe z fas. Obecność osób z różnych środowisk, bogate w swej ilości i różnorodności warsztaty i wykłady, stanowiły doskonałą szansę do pogłębiania wiedzy dotyczącej fas i fasd.

2014 PARPA - Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych -  Polityka Plików Cookie