PAŃSTWOWA AGENCJA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH
O NAS KONTAKT Parpa BIP Parpa ENG A A A

baner01

 

Szkolenie dyżurnych telefonów zaufania i przedstawicieli punktów informacyjno-konsultacyjnych

Fundacja ETOH, Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Polskie Towarzystwo Pomocy Telefonicznej, Miasto Stołeczne Warszawa oraz Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej zapraszają na szkolenie dla dyżurnych telefonów zaufania dla osób z problemem alkoholowym i przedstawicieli punktów informacyjno-konsultacyjnych pn. „Od wiedzy do kompetencji – skuteczna pomoc w kontakcie z człowiekiem w kryzysie”.

Zapraszamy do wzięcia udziału w Interdyscyplinarnym szkoleniu dla osób pracujących w obszarze przeciwdziałania przemocy w rodzinie

„Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych informuje, że przygotowany został trzeci numer Biuletynu dla członków Ogólnopolskiego Porozumienia Osób, Instytucji i Organizacji Pomagających Ofiarom Przemocy w Rodzinie „Niebieska Linia”. Zachęcamy do lektury i do dzielenia się uwagami, opiniami i propozycjami tematów, które powinny być omówione w kolejnych numerach. Tekst Biuletynu znajduje się na stronie internetowej w dziale „Rodzina dzieci przemoc”.

Zakład Psychologii Klinicznej Instytutu Psychologii Uniwersytetu Wrocławskiego
wraz z
Państwową Agencją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
oraz Instytutem Psychoterapii we Wrocławiu

zapraszają na
Międzynarodową Konferencję Naukową
Zrozumienie Interpersonalnej Traumy

mechanizmy i konsekwencje w rodzinie i środowisku
teoria i praktyka
Wrocław, 2 - 3 październik 2009 roku

Informacja o egzaminie certyfikacyjnym w zakresie uzyskania tytułu specjalisty psychoterapii uzależnień/instruktora terapii uzależnień

Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w ramach koordynacji działań zwiększających skuteczność i dostępność lecznictwa odwykowego nadzoruje przebieg kształcenia terapeutów w Programie uzyskiwania kwalifikacji zawodowych przez osoby prowadzące terapię uzależnienia od alkoholu i współuzależnienia w zakładach lecznictwa odwykowego.

Nowoczesna forma przekazywania wiedzy ważnej dla osób zaangażowanych w rozwiązywanie problemów alkoholowych w społecznościach lokalnych

Już za kilka dni razem z przesyłką zawierającą Rekomendacje na rok 2010 każda gmina otrzyma interaktywną płytę edukacyjną.
Na płycie znajdziecie Państwo m.in. scenki filmowe pokazujące jak należy rozmawiać z klientem gminnej komisji: z osobą uzależnioną, współuzależnioną, ze sprawcą przemocy oraz z osobą doznającą przemocy.

W dniach 24-25 listopada 2009 roku w Kielcach (w sali konferencyjnej Świętokrzyskiego Centrum Onkologii, ul. Artwińskiego 3c) odbędzie się Ogólnopolska Konferencja Naukowo-Szkoleniowa pt. „Czynniki leczące w psychoterapii osób uzależnionych od alkoholu i członków ich rodzin”.

W związku z opublikowanym w Angorze Nr 45 (1012) z dnia 8 listopada artykułu pod tytułem „Rzeczpospolita urzędnicza” autorstwa Pana Leszka Szymowskiego zawierającym nieprawdziwe informacje dotyczące Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych przedstawiam poniżej sprostowanie z prośbą o zajęcie stanowiska wobec zgłoszonych przeze mnie uwag.

W dniach 24-25 listopada 2009 organizowana jest w Kielcach ogólnopolska konferencja naukowo-szkoleniowa: "CZYNNIKI LECZĄCE W PSYCHOTERAPII OSÓB UZALEŻNIONYCH OD ALKOHOLU I CZŁONKÓW ICH RODZIN" . Organizatorem jest m.in Świętkorzyskie Centrum profilaktyki i Edukacji w Kielcach, Uniwersytet Jana Kochanowskiego oraz Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
Szczegółowe informacje o konferencji oraz jej plan znajduje się na stronie: www.profilaktyka.com

 

Informujemy, iż w dniach 9-10 grudnia w Warszawie odbywać się będzie

Finał Młodzieżowego Ogólnopolskiego Przeglądu Spektakli Profilaktycznych „MOPS”

 

W dniach 30 listopada – 2 grudnia br. w Ośrodku Konferencyjno-Szkoleniowym Exploris mieszczącym się przy ul. Ciołka 6 w Warszawie, odbyła się XXI sesja egzaminów certyfikacyjnych dla osób ubiegających się o tytuł specjalisty psychoterapii uzależnień lub instruktora terapii uzależnień (zgodnie z § 18 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 31 grudnia 1999 r. w sprawie organizacji, kwalifikacji personelu, zasad funkcjonowania i rodzajów zakładów lecznictwa odwykowego oraz udziału innych zakładów opieki zdrowotnej w sprawowaniu opieki nad osobami uzależnionymi od alkoholu).

Zgodnie z informacjami zawartymi w zasadach finansowania superwizji klinicznej w 2010 r. tuż pod tabelą z danymi osób uprawnionych do prowadzenia IV etapu Programu szkoleniowego, które zadeklarowały gotowość do prowadzenia zajęć w 2010 r., znajduje się karta zgłoszeniowa.

2014 PARPA - Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych -  Polityka Plików Cookie