PAŃSTWOWA AGENCJA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH
O NAS KONTAKT Parpa BIP Parpa ENG A A A

baner01

 

W dniu 20 czerwca o godz. 11. 00 Instytut Organizacji Ochrony Zdrowia Uczelni Łazarskiego organizuje publiczną prezentację raportu pt. ,,Ekonomiczne aspekty skutków picia alkoholu w Europie i w Polsce”, przygotowanego przez ekspertów IOOZ oraz Debatę Ekspercką nad jego wynikami.

KONKURS na opracowanie projektu działań informacyjno-edukacyjnych dotyczących zjawiska przemocy w rodzinie skierowanych do przedstawicieli ochrony zdrowia.

>>>>> Tu zobacz pełną treść OGŁOSZENIA O KONKURSIE <<<<<

Wakacje to czas relaksu i zabawy. Nie każdy jednak ma na zabawę dobry pomysł. Nierzadko ostatni dzwonek szkolny jest dla młodych ludzi sygnałem rozpoczynającym wielkie pijaństwo, a wraz z nim wielkie ryzyko. Mniejsza kontrola ze strony dorosłych, duża ilość wolnego czasu i brak pomysłów na jego konstruktywne wykorzystanie powodują, iż młodzi ludzie częściej podejmują różnego rodzaju ryzykowne zachowania. Co roku śledzimy wycinki prasowe opisujące tragiczne wydarzenia związane z wakacyjnym piciem, niewesołe są także relacje samej młodzieży, która dzieli się swoimi niepokojami. Czy możemy coś zrobić by ograniczyć ryzyko i sprawić by czas radości nie zmieniała się w tragedię?

KONFERENCJA „POMOC RODZINIE OSÓB UZALEŻNIONYCH – TEORIA I PRAKTYKA”, 12-13-14 listopada 2013 r., Cedzynia k. Kielc

Świętokrzyskie Centrum Profilaktyki i Edukacji w Kielcach, Zakład Profilaktyki Społecznej i Resocjalizacji Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach, Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Kielcach, władze miasta Kielce, Stowarzyszenie Pomocy Rodzinie „PRO” we współpracy z Państwową Agencją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych zapraszają do udziału w Konferencji naukowo-szkoleniowej organizowanej w Cedzynie k. Kielc w dniach 12-13-14 listopada 2013 r. Tematem konferencji jest: „POMOC RODZINIE OSÓB UZALEŻNIONYCH – TEORIA I PRAKTYKA”.
Konferencja ma na celu zarówno przedstawienie aktualnego stanu wiedzy i badań związanych z problematyką uzależnienia od alkoholu, terapią rodzin z problemem alkoholowym jak i przeprowadzenie dla terapeutów uzależnień warsztatów rozwijających umiejętności pomocowe.

Czytaj więcej <<<<<

Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych informuje, iż w dniach 5 i 6 grudnia 2013 roku odbędzie się egzamin na Specjalistę/Konsultanta w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

Przychodnia Zdrowia Malinowa prowadzi – finansowany ze środków miasta Łodzi - Program Przeciwdziałania Alkoholizmowi oraz Program Wczesnej Interwencji. Trwa nabór do letniej edycji, pierwsze zajęcia ruszają 23 lipca.

Krakowskie Stowarzyszenie Terapeutów Uzależnień zaprasza na Konferencję pt. Więź - intymność – seksualność w psychoterapii osób z syndromem DDA, która odbędzie się w dniach 24-25 października 2013 r. w Hotelu „Pod Dębami” w Osieczanach koło Myślenic. Konferencja jest adresowana do psychoterapeutów, specjalistów psychoterapii uzależnień zajmujących się i zainteresowanych wzbogaceniem swojego rozumienia relacji terapeutycznej i specyfiki zjawisk występujących w psychoterapii pacjentów z syndromem DDA. Współorganizatorem konferencji jest Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

Apel Zespołu Konferencji Episkopatu Polski ds. Apostolstwa Trzeźwości na sierpień – miesiąc abstynencji.

Główny Inspektorat Sanitarny rozpoczął rekrutację kadry medycznej (lekarzy podstawowej opieki zdrowotnej, ginekologów, pediatrów, neonatologów, położników i położnych, pielęgniarek i pielęgniarzy) na szkolenia organizowane w ramach Projektu KIK/68 pt. „Profilaktyczny program w zakresie przeciwdziałania uzależnieniu od alkoholu, tytoniu i innych środków psychoaktywnych” współfinansowanego ze środków Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy.

Informacja o wynikach konkursu na Opracowanie projektu działań informacyjno-edukacyjnych dotyczących zjawiska przemocy w rodzinie, skierowanych do przedstawicieli ochrony zdrowia.

>>>>> Więcej

KONFERENCJA „DIALOG MOTYWUJĄCY – METODA SKUTECZNEGO POMAGANIA” Kraków 6-7 października 2013

Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Krajowe Biuro do spraw Przeciwdziałania Narkomanii oraz Polskie Towarzystwo Terapii Motywującej mają zaszczyt zaprosić na konferencję „Dialog motywujący – metoda skutecznego pomagania”. Konferencję objęła honorowym patronatem Małżonka Prezydenta RP Pani Anna Komorowska.

Szkolenie dla grup roboczych ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie.
W dniach 26-27 września 2013r. Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych organizuje w Warszawie szkolenie dla członków grup roboczych powołanych do realizacji zadań związanych z pomocą rodzinom z problemem przemocy.

W Zakopanem w dniach 13-15 maja 2013r.odbyła się XVI ogólnopolska konferencja Pomoc psychologiczna dzieciom z rodzin z problemem alkoholowym.
Konferencję otworzył dyrektor PARPA, Krzysztof Brzózka, prezentując dane dotyczące ilości spożywanego alkoholu i program badań populacyjnych pod kątem występowania FASD w Polsce prowadzony przez PARPA. W konferencji wzięło udział 102 uczestników. Wysłuchali oni następujących wykładów:

Lista osób zakwalifikowanych do udziału w konferencji "Wznowienie dyskusji na temat celów leczenia odwykowego” (3 czerwca 2013 r.)

2014 PARPA - Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych -  Polityka Plików Cookie