PAŃSTWOWA AGENCJA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH
O NAS KONTAKT Parpa BIP Parpa ENG A A A

baner01

 

Lista osób zakwalifikowanych do udziału w konferencji Dialog Motywujący – metoda skutecznego pomagania.

W związku z bardzo dużym zainteresowaniem konferencją oraz przyjętymi zasadami rekrutacji (wg kolejności zgłoszeń) przedstawiamy Państwu listę osób zakwalifikowanych do udziału w konferencji Dialog Motywujący – metoda skutecznego pomagania. Osoby, które przesłały swoje zgłoszenie, a nie zostały zakwalifikowane znajdują się na liście rezerwowej. Gdyby ktoś z zakwalifikowanych uczestników zrezygnował z udziału w konferencji kolejne osoby z listy rezerwowej będą zapraszane indywidualnie.
W związku z tym osoby, które zrezygnowałyby z udziału w konferencji, proszone są o jak najszybsze mailowe poinformowanie organizatorów (Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.). Pozwoli to na racjonalne wykorzystanie miejsc konferencyjnych.

Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych informuje, iż w dniach 5 i 6 grudnia 2013 roku odbędzie się egzamin na Specjalistę/Konsultanta w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

Streszczenie raportu ESPAD z 2011 roku – opisujące zjawisko używania substancji przez uczniów w 36 krajach europejskich.
Treść raportu

Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych informuje, iż 13.11.2013 r odbędzie się egzamin na Certyfikowanego Specjalistę w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w społecznościach lokalnych.

Egzamin przeprowadzony będzie w oparciu o zasady egzaminowania zawarte w „Programie potwierdzania kwalifikacji osób pracujących w obszarze profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w społecznościach lokalnych.”, który jest dostępny na stronie www.parpa.pl w zakładce Informacje dla gmin link Program Certyfikowania.

Konferencja "Dylematy współczesnego Świata - Dojrzali dorośli, potrzebujemy Was!"

Śląska Fundacja Błękitny Krzyż ogłasza nabór na szkolenie w zakresie uzależnień behawioralnych (hazard i pracoholizm) realizowane na podstawie otrzymanego grantu z Krajowego Biura ds. Przeciwdziałania Narkomanii. Zadanie współfinansowane ze środków Funduszu Rozwiązywania Problemów Hazardowych będących w dyspozycji Ministra Zdrowia.

Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych organizuje w dn. 21-22 listopada 2013r w Warszawie szkolenie dla osób pracujących z dziećmi z rodzin z problemem alkoholowym i przemocą.
Szkolenie adresowane jest przede wszystkim do osób pracujących z dziećmi w świetlicach socjoterapeutycznych, szkołach i innych placówkach działających w gminach wiejskich i miejsko-wiejskich.
Podczas szkolenia omówione zostaną zagadnienia dotyczące m.in. portretu dziecka krzywdzonego, konsekwencji doznawania przemocy, zasad interwencji w sytuacji podejrzenia przemocy wobec dziecka oraz roli pedagogów w systemie przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz realizacji procedury "Niebieskie Karty".

Nowa publikacja: „Wybrane zagadnienia psychologii alkoholizmu” Jan Chodkiewicz i Krzysztof Gąsior (red.)

Nakładem Wydawnictwa Difin ukazała się ciekawa publikacja adresowana między innymi do szerokiego grona terapeutów jak i naukowców zajmujących się tematyką uzależnień.

Fundusz korkowy to wyodrębnione w gminnym budżecie środki, pozyskiwane od przedsiębiorców sprzedających alkohol. Przepisy nakazują samorządom w całości wydawać je na przeciwdziałanie problemom alkoholowym i narkotykowym, łagodzenie ich następstw oraz zapobieganie obu zjawiskom. Fundusz, zwany też niekiedy kapslowym, to ogromne pieniądze - ponad 700 mln zł rocznie (w skali kraju). Z monitoringów prowadzonych przez Sieć Obywatelską wynika, że fundusz korkowy dość często wykorzystuje się nieefektywnie, a niekiedy nawet wydaje niezgodnie z jego przeznaczeniem.

> Więcej

Rekomendacji do realizowania i finansowania gminnych programów profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w 2014 r.

> Więcej

Szkolenie dla osób pracujących z dziećmi z rodzin z problemem alkoholowym i przemocą, 21-22 listopada 2013r.

Konferencja Uzależnienie od alkoholu mieszkańców Domów Pomocy Społecznej – model teoretyczny i rozwiązania praktyczne, 07.11.2013 r. Kraków

EGZMIN CERTYFIKACYJNY NA SPECJALISTĘ PSYCHOTERAPII UZALEŻNIEŃ/INSTRUKTORA TERAPII UZALEŻNIEŃ - 2 - 3.XII.br

Egzamin certyfikacyjny dla osób ubiegających się o tytuł specjalisty psychoterapii uzależnień/instruktora terapii uzależnień odbędzie się w dniach 2 – 3 grudnia 2013 roku (poniedziałek - wtorek) w Ośrodku Szkoleniowym EXPLORIS przy ul. Ciołka 6 w Warszawie.

Egzamin na certyfikowanego specjalistę w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w społecznościach lokalnych

Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych uprzejmie informuje, iż egzamin na certyfikowanego specjalistę w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w społecznościach lokalnych, przewidziany na dzień 13 listopada 2013r. został przeniesiony na dzień 28 listopada 2013r.

2014 PARPA - Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych -  Polityka Plików Cookie