PAŃSTWOWA AGENCJA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH
O NAS KONTAKT Parpa BIP Parpa ENG A A A

banner ramkowy szczepimysie

W dniach 27-28 października 2008 roku w Warszawie odbyło się organizowane przez Państwową Agencję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych seminarium szkoleniowe nt. budowania lokalnego systemu przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

Od roku 1996 Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych rozpoczęła działania mające na celu ograniczanie dostępności alkoholu dla nieletnich. W ramach kampanii profilaktyczno-edukacyjnej „Chrońmy Młodość” w całej Polsce rozpoczęto realizację szkoleń dla sprzedawców napojów alkoholowych wg procedury przygotowanej przez dr K. Wojcieszka. Od tego czasu w naszym kraju zaszło wiele zmian – spożycie alkoholu w populacji dorosłych w ciągu ostatnich kilku lat wzrasta, ale spożycie wśród nieletnich na szczęście zostało zatrzymane (badania ESPAD 2007).

Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych ogłasza nabór placówek lecznictwa odwykowego chcących uczestniczyć w programie konsultacyjnym PARPA w 2009 roku.

Miejski Zarząd Oświaty, Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia Urzędu Miasta Tychy oraz Izba Wytrzeźwień w Tychach zorganizowały konkurs plastyczny na plakat profilaktyczny z zakresu promocji zdrowego stylu życia. Do komisji wpłynęło 71 prac z gimnazjów i 42 prace ze szkół podstawowych.

WSZECHNICA POLSKA SZKOŁA WYŻSZA TWP W WARSZAWIE
KATEDRA PEDAGOGIKI WYDZIAŁU NAUK SPOŁECZNYCH I FILOLOGII
oraz
OŚRODEK DOSKONALENIA NAUCZYCIELI WSZECHNICY POLSKIEJ:
zaprasza
do udziału w Konferencji Naukowo - Metodycznej:

Idea ta związana jest z Międzynarodowym Dniem Ofiar Przestępstw przypadającym na dzień 22 lutego ma na celu zwrócenie uwagi na potrzeby i prawa osób pokrzywdzonych przestępstwem.

IX edycja Gminnego Turnieju klas I-III Szkół Podstawowych pod hasłem „My nie pijemy i nie palimy, tylko wesoło się dziś bawimy”.
10 lutego 2009 r. odbyła się IX edycja Gminnego Turnieju klas I-III Szkół Podstawowych pod hasłem „My nie pijemy i nie palimy, tylko wesoło się dziś bawimy” w ramach kampanii profilaktycznej „Zachowaj Trzeźwy Umysł”, którego organizatorami były Miejsko-Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Okonku oraz Szkoła Podstawowa w Okonku.

>>> Ankieta PARPA G1 - ROCZNE sprawozdanie z działalności samorządów gminnych <<<

W związku z licznymi informacjami w mediach dotyczącymi spożywania przez Polaków napojów alkoholowych TU - przedstawiamy komentarz do ostatnich badań PARPA w tym obszarze.

Konferencja naukowa pt. "Nie pije za jego zdrowie, czyli czym jest FAS",
odbędzie się 27 stycznia 2009 roku w Krakowie

W dniach 14-15 stycznia br. przedstawiciele PARPA wzięli udział w spotkaniu roboczym dotyczącym projektu europejskiego AMPHORA (Alcohol Measures for Public Health Research Alliance). Jest to czteroletnie przedsięwzięcie (2009-2013), współfinansowane przez Komisję Europejską, badające wiele aspektów polityki i problematyki alkoholowej w krajach Unii. W zakres projektu wchodzą m.in. następujące obszary tematyczne:

Informacja o projekcie likwidacji procedury sądowego zobowiązania do podjęcia leczenia odwykowego – stan prac legislacyjnych.

Likwidację procedury sądowego zobowiązania do leczenia odwykowego regulować ma projekt ustawy o zmianie ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz zmianie niektórych innych ustaw opracowywany przez Międzyresortowy Zespół do Spraw Poprawy Skuteczności Wykonania Orzeczeń Sądowych przy współudziale Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

W związku z konferencją prasową Związku Pracodawców Przemysłu piwowarskiego Browary Polskie, która odbyła się 11 lutego 2009 r. w Warszawie Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych zwraca uwagę, że powołując się w jednym z materiałów konferencyjnych na badania CBOS 2008, popełniono błąd. Napisano mianowicie, że 63% badanych wyraża dezaprobatę dla całkowitego zakazu reklamy napojów alkoholowych, a jest przeciwnie. Na pytanie o zdanie w sprawie wprowadzenia całkowitego zakazu reklamowania napojów alkoholowych w mediach i na ulicznych plakatach 63% badanych poparło takie rozwiązanie.

W nowo powstałym dziale "Multimedia" możesz zobaczyć galerię filmów oraz foto galerię

2014 PARPA - Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych -  Polityka Plików Cookie