PAŃSTWOWA AGENCJA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH
O NAS KONTAKT Parpa BIP Parpa ENG A A A

banner ramkowy szczepimysie

W dniach 1 – 2 grudnia br. w Ośrodku Exploris mieszczącym się przy ul. Ciołka 6 w Warszawie, odbyła się XIX sesja egzaminów certyfikacyjnych dla osób ubiegających się o tytuł specjalisty psychoterapii uzależnień lub instruktora terapii uzależnień (zgodnie z § 18 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 31 grudnia 1999 r. w sprawie organizacji, kwalifikacji personelu, zasad funkcjonowania i rodzajów zakładów lecznictwa odwykowego oraz udziału innych zakładów opieki zdrowotnej w sprawowaniu opieki nad osobami uzależnionymi od alkoholu.).

„Kierownictwo Ministerstwa Zdrowia przyjęło projekt Sprawozdania z realizacji ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi w okresie 1 stycznia – 31 grudnia 2007 r.”

>>>>> Tu zobacz projekt sprawozdania >>>>>

UWAGA!!!
KONFERENCJA STOWARZYSZEŃ ABSTYNENCKICH
WAŻNA INFORMACJA!!!

W dniach 21 – 23 listopada 2008 roku PARPA organizuje konferencję Stowarzyszeń Abstynenckich pt.: „W trosce o skuteczność”.


Ze względów organizacyjnych konferencja została przeniesiona do innego ośrodka i odbędzie się nie w Kościelisku, ale w - ZAKOPANEM, W OŚRODKU WCZASÓW MSWiA „DAFNE”, PRZY UL. JAGIELLOŃSKIEJ 30.

 

 

Konferencja - Opracowanie zasad współpracy międzyresortowej na poziomie środowisk lokalnych w celu pomocy dziecku i rodzinie w specjalistycznych placówkach wsparcia dziennego – świetlicach socjoterapeutycznych; 2-3 grudnia 2008r. Centrum Konferencyjno-Szkoleniowe, ul. Odrębna 4, 04-867 Warszawa-Miedzeszyn

W dniach 8-9 września 2008 r. odbyło się spotkanie Zespołu Doradców Dyrektora PARPA ds. Lecznictwa Odwykowego.

W dniu 30 września 2008 roku w siedzibie Centrali Narodowego Funduszu Zdrowia odbyło się spotkanie przedstawicieli PARPA oraz Doradców Dyrektora PARPA ds. Lecznictwa Odwykowego z przedstawicielami Centrali oraz poszczególnych oddziałów NFZ.

We wrześniu 2008 roku w siedzibie Ministerstwa Zdrowia odbywały się konsultacje społeczne dotyczące projektu ustawy o niektórych zawodach medycznych.

Po konsultacji z Radą ds. Akredytacji w dn. 29.09.2008 roku, dyrektor PARPA akredytował pierwsze w historii istnienia Programu uzyskiwania kwalifikacji zawodowych przez osoby prowadzące terapię uzależnienia (...), 650 godzinne szkolenie z zakresu podstawowych umiejętności udzielania pomocy psychologicznej oraz nowoczesnych metod diagnozowania i terapii uzależnienia i współuzależnienia

W dniach 4-6 listopada 2008 roku odbyło się spotkanie wspólne kierowników WOTUW i pełnomocników zarządów województw ds. rozwiązywania problemów alkoholowych.

Podobnie jak w latach ubiegłych, również w 2009 r. przekazane zostaną przez PARPA do WOTUW środki finansowe przeznaczone na dofinansowanie udziału pracowników zakładów lecznictwa odwykowego w szkoleniach Programu uzyskiwania kwalifikacji zawodowych przez osoby prowadzące terapię uzależnienia od alkoholu i współuzależnienia.

Terminy sesji akredytowanych przez PARPA szkoleń I i II etapu Programu uzyskiwania kwalifikacji zawodowych przez osoby prowadzące terapię uzależnienia od alkoholu i współuzależnienia w zakładach lecznictwa odwykowego w 2009 roku.

Nowe zasady finansowania superwizji klinicznej w 2009 r. w ramach Programu uzyskiwania kwalifikacji zawodowych przez osoby prowadzące terapię uzależnienia od alkoholu i współuzależnienia w zakładach lecznictwa odwykowego.

Uwaga:
W związku z tym, iż Agencja 02.01.09 r. nie będzie czynna
ulega zmianie termin osobistego składania kart zgłoszeniowych na superwizję, które będą przyjmowane od 05.01.09 r.,


(natomiast nie zmienia się termin przesyłania kart zgłoszeniowych za pomocą poczty tradycyjnej, co oznacza, że nadal rozpatrywane będą karty zgłoszeniowe z datą stempla pocztowego od 02.01.09 r. do 30.01.09 r.).

 

Działając na podstawie przepisów art. 3a-3d ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz.U. z 2007 r. Nr 70, poz. 473 z późń. zm.), z dniem.10 grudnia 2008 roku. Dyrektor Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych ogłasza konkurs na stanowisko:

Kierownika Działu Programów Lokalnych.

 

W dniach 21-23 listopada 2008 roku w Zakopanem, w Ośrodku MSWiA „DAFNE”, odbyła się Ogólnopolska Konferencja Stowarzyszeń Abstynenckich „W Trosce o Skuteczność”. W tegorocznej Konferencji udział wzięło 94 przedstawicieli Stowarzyszeń/Klubów Abstynenckich z terenu całej Polski.

2014 PARPA - Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych -  Polityka Plików Cookie