PAŃSTWOWA AGENCJA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH
O NAS KONTAKT Parpa BIP Parpa ENG A A A

banner ramkowy szczepimysie

Zapraszamy na konferencję szkoleniową poświęconą skutecznym strategiom w profilaktyce i profilaktyce picia alkoholu przez młodzież, która odbędzie się w Toruniu w dniach 24-26.04.2019. Konferencja organizowana jest przez Fundację Dobrostan na zlecenie PARPA ze środków Narodowego Programu Zdrowia na lata 2016-2020. Uczestnictwo oraz pobyt uczestników jest bezpłatny! Nabór rusza od 25 marca. Więcej informacji na temat konferencji wkrótce na stronie: http://fundacjadobrostan.org

Zapraszamy na szkolenie dla osób pracujących z dziećmi z rodzin z problemem alkoholowym i przemocą organizowane przez PARPA w dniach 10-11 kwietnia 2019r., w Warszawie. Szkolenie adresowane jest do osób bezpośrednio pracujących z dziećmi m.in. w świetlicach socjoterapeutycznych, szkołach i innych placówkach oferujących pomoc dzieciom.

Krakowskie Stowarzyszenie Terapeutów Uzależnień zaprasza na VII Ogólnopolską Konferencję Ośrodka Psychoterapii DDA pt. "Kiedy dziecko przejmuje kontrolę - o roli kontroli w życiu i terapii osób z syndromem DDA". Konferencja odbędzie się 15.06.2019 roku w Krakowie.
Szczegóły programu oraz zapisy tutaj: http://www.kstu.pl/strony/27/konferencje-naukowe-organizowane-przez-kstu (zakładka konferencje).

Program konferencji...

Zapraszamy  na szkolenie  dla członków stowarzyszeń abstynenckich organizowane przez Fundację ETOH w Warszawie. Szkolenie adresowane jest do osób, które ukończyły własną, co najmniej 6 miesięczną terapię uzależnienia od alkoholu.  Program rozwoju osobistego w zakresie samokontroli i samoregulacji jest okazją do znacznej poprawy funkcjonowania uczestników zajęć i zmniejszenia nasilenia zaburzeń które - mimo abstynencji - nie pozwalają na pełne i satysfakcjonujące życie. Szkolenie realizowane jest na zlecenie PARPA w ramach Narodowego Programu Zdrowia na lata 2016- 2020. Więcej informacji znajdą Państwo tutaj: http://www.etoh.edu.pl/index.php?option=com_content&task=view&id=272&Itemid=38

Zaproszenie...

Stowarzyszenie Psychoprofilaktyki „Spójrz Inaczej” zaprasza na bezpłatne szkolenia dla realizatorów programu profilaktycznego. Będą to 55 godz. warsztaty przygotowujące do prowadzenia zajęć z uczniami w klasach IV-VI według programu profilaktyczno- wychowawczego „Spójrz Inaczej” oraz 5-godzinna grupowa superwizja dla absolwentów szkolenia.

Miejskie Centrum Profilaktyki w Krakowie zaprasza na konferencję naukowo-szkoleniową „Psychologia kliniczna w diagnozowaniu osób z zaburzeniami używania alkoholu”.
Więcej informacji znajdą Państwo na stronie https://www.mcpu.krakow.pl/content/zapraszamy-na-konferencje-naukowo-szkoleniowa-pt-psychologia-kliniczna-w-diagnozowaniu-osob

Zaproszenie ...

Zapraszamy na dzień otwarty międzynarodowej konferencji naukowej Kettil Bruun Society (KBS) pt. „Youth Drinking in Decline” („Spadek picia alkoholu wśród młodzieży”), który odbędzie się 12 kwietnia br. w Sali Obrad Rady Miasta Krakowa. Konferencja odbędzie się z symultanicznym tłumaczeniem prezentacji z języka angielskiego.

Więcej informacji znajdą Państwo tu:  https://www.mcpu.krakow.pl/content/zapraszamy-na-dzien-otwarty-miedzynarodowej-konferencji-naukowej-pt-spadek-picia-alkoholu

W związku z informacjami na temat materiałów szkoleniowych Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach, dyrektor PARPA wystosował do Zastępcy Prezesa RIO w Kielcach pismo dotyczące przeznaczenia środków na realizację gminnych programów profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych niewykorzystanych w roku budżetowym.

Czytaj więcej...

Zapraszamy na  szkolenie dla wychowawców pracujących z dziećmi z rodzin z problemem alkoholowym, realizowane  przez firmę ITEM – Umiejętności Społeczne Emil Szumiło, na zlecenie PARPA w ramach Narodowego Programu Zdrowia na lata 2016-2020.

Czytaj więcej...

Zapraszamy  na szkolenie dla rodziców adopcyjnych dzieci z postawioną diagnozą FASD  organizowane przez Szpital Dziecięcy im. św. Ludwika w Krakowie. Będzie ono poświęcone szerokiej problematyce opieki, wychowywania i wspierania rozwoju dzieci z tym problemem. Szkolenie realizowane jest na zlecenie PARPA w ramach Narodowego Programu Zdrowia na lata 2016- 2020. Więcej informacji na stronie szpitala: https://www.dzieciecyszpital.pl/pl/zapraszamy-na-szkolenie-dla-rodzicow-adopcyjnych-dzieci-z-fasd

Zaproszenie ...

Zapraszamy na bezpłatne szkolenie dla rodziców adopcyjnych i rodziców zastępczych na temat pracy z dziećmi z FASD organizowane przez Fundację Rodzina od A do Z. Projekt edukacyjny realizowany jest na zlecenie PARPA w ramach Narodowego Programu Zdrowia na lata 2016- 2020.

Czytaj więcej...

Publikujemy listę ofert spełniających kryteria formalne oraz niespełniających kryteriów formalnych, złożonych w ramach konkursu ofert z dnia 28 grudnia 2018 r. na realizację zadań z zakresu zdrowia publicznego określonych w Narodowym Programie Zdrowia na lata 2016-2020 w ramach celu operacyjnego nr 2 Profilaktyka i rozwiązywanie problemów związanych z używaniem substancji psychoaktywnych, uzależnieniami behawioralnymi i innymi zachowaniami ryzykownymi.

Czytaj więcej...

Zapraszamy na bezpłatne szkolenia dla nauczycieli wdrażających rekomendowany Program Nauki Zachowania. PNZ jest programem profilaktyki selektywnej adresowanym do uczniów zagrożonych zachowaniami problemowymi.

Informujemy, że rozpatrywanie ofert złożonych w ramach konkursu z 11.X.18r. zostało zakończone. Niżej publikujemy wyniki:

Czytaj więcej...

2014 PARPA - Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych -  Polityka Plików Cookie