PAŃSTWOWA AGENCJA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH
O NAS KONTAKT Parpa BIP Parpa ENG A A A

baner01

 

KONKURS NA STANOWISKO SPECJALISTY/STARSZEGO SPECJALISTY DZIAŁU LECZNICTWA ODWYKOWEGO PARPA

„Działając na podstawie przepisów art. 3a – 3d ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2007 r. Nr 70, poz. 473), z dniem 8 września 2010 r. Dyrektor Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych z siedzibą w Warszawie przy ul. Aleje Jerozolimskie 155, ogłasza otwarty konkurs na stanowisko:

Specjalisty/starszego specjalisty Działu Lecznictwa Odwykowego
Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

Na organizowanej przez Eurocare w Brukseli w dniu 9. września br. konferencji poświęconej zagadnieniom diagnozy, terapii i profilaktyki FAS/FASD przedstawiciele PARPA przedstawili osiągnięcia Polski w tym zakresie. Na tle innych krajów europejskich wyglądamy bardzo dobrze: podejmujemy działania wszechstronne i wieloletnie. Na konferencji przedstawiliśmy 2 prezentacje: o kampanii „Ciąża bez alkoholu” oraz o innych projektach edukacyjnych i szkoleniowych realizowanych przez PARPA. Więcej informacji o konferencji znajduje się na >>>>> stronie <<<<<

 

Szkolenie w ramach pilotażowego programu „Krótkoterminowa terapia par – proces zdrowienia w uzależnieniu”.
Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych zaprasza do udziału w 3-zjazdowym szkoleniu, będącym pilotażem programu pt. „Krótkoterminowa terapia par – proces zdrowienia w uzależnieniu.

IV Ogólnopolska Konferencja „Relacja terapeutyczna i proces grupowy w psychoterapii uzależnień”.
Serdecznie zapraszamy na ogólnopolską konferencję „Relacja terapeutyczna i proces grupowy w psychoterapii uzależnień”, która odbędzie się w dniach 27-29 maja 2009 roku w Szeligach k/Ełku. Organizatorami konferencji są Fundacja „OTUlony w nadzieję” oraz Ośrodek Terapii Uzależnień Stare Juchy, a jej współorganizatorami Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego.
Zasady uczestnictwa w konferencji oraz jej program zamieszczono na stronie internetowej www.otu.pl

Badania PARPA wskazują na to, że dorośli nie stawiają dzieciom barier, jeśli chodzi o spożycie alkoholu. Z badań wynika, że jedynie 11-16 procent nieletnich spotyka się w sklepie z odmową sprzedaży piwa, wina czy wódki. Do rozpowszechniania się takich zachowań przyczynia się bardzo łagodne egzekwowanie prawa - za sprzedaż alkoholu nieletnim nie ma żadnych konsekwencji, uzasadnieniem jest niska szkodliwość społeczna czynu.


Obecnie za sprzedaż alkoholu nieletnim można zostać pozbawionym licencji, grozi też kara grzywny lub pozbawienia wolności. W nowelizacji ustawy, którą przygotowuje PARPA, cofnięcie licencji za sprzedaż alkoholu nieletnim ma być nieuchronne.

Fundacja ETOH oraz Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej z przyjemnością zapraszają wszystkie Dorosłe Dzieci Alkoholików, psychoterapeutów i inne osoby pomagające DDA na seminarium pt.:

Zgłoszenia na pełnopłatną superwizję kliniczną dla celów szkoleniowych

W związku z licznymi sygnałami od uczestników Programu certyfikacji o problemach w zorganizowaniu grup superwizyjnych płatnych ze źródeł innych niż PARPA, postanowiliśmy podjąć się pośrednictwa między Państwem a superwizorami. Warunkiem uczestniczenia w superwizji jest ukończenie I etapu Programu (szkoleniowego) oraz bezpośredni kontakt terapeutyczny z osobami uzależnionymi.

 

W dwumiesięczniku TERAPIA UZALEŻNIENIA I WSPÓŁUZALEŻNIENIA nr 3/2013 w artykule Romana Wojnara „Dylematy diagnozy nozologicznej zespołu uzależnienia od alkoholu w praktyce terapeuty uzależnień” zamieszczono błędną informację, że porady lub wizyty diagnostycznej w ambulatoryjnych placówkach leczenia uzależnienia od alkoholu nie może wykonywać osoba ubiegająca się o otrzymanie certyfikatu specjalisty psychoterapii uzależnień.
W rzeczywistości w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 29 kwietnia 2011r w sprawie świadczeń gwarantowanych w psychiatrii i leczeniu uzależnień w załączniku nr 7 zapisano, że poradę, wizytę diagnostyczną może wykonywać:

Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, po pozytywnym rozpatrzeniu ankiety aplikacyjnej, oficjalnie zakwalifikowała Miasto Ostrów Wielkopolski do Sieci Gmin Wiodących.
Serdecznie gratulujemy dotychczasowych osiągnięć i jednocześnie życzymy dalszych sukcesów w rozwijaniu i doskonaleniu działań związanych z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych.

Rząd zabrania sprzedaży alkoholu przez internet. Chce też ograniczyć możliwość reklamy piwa w telewizji oraz zakazać sprzedaży alkoholu na stadionach

Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych (PARPA) od kilku miesięcy apeluje do samorządów, aby sklepom sprzedającym wódkę czy wino przez internet zabierać koncesje. Z drugiej strony w przepisach nie ma wyraźnego zakazu sprzedaży alkoholu przez sieć.

- A skoro nie ma wyraźnego zakazu, to handel prowadzić można - argumentują przedsiębiorcy. I handlują dalej.

PROGRAM UZYSKIWANIA KWALIFIKACJI ZAWODOWYCH - NOWELIZACJA W DNIU 12 LUTEGO BR. PRZYJĘTY ZOSTAŁ PRZEZ PARPA I IPiN ZNOWELIZOWANY "PROGRAM UZYSKIWANIA KWALIFIKACJI ZAWODOWYCH PRZEZ OSOBY PROWADZĄCE TERAPIĘ UZALEŻNIENIA OD ALKOHOLU I WSPÓŁUZALEŻNIENIA W ZAKŁADACH LECZNICTWA ODWYKOWEGO".

Najnowsze badania ESPAD 2007

„Przedstawiamy wyniki międzynarodowego programu badawczego dotyczącego postaw i zachowań młodzieży wobec alkoholu i innych substancji psychoaktywnych ESPAD (European School Survey Project on Alcohol and Drugs) zrealizowanego w 2007 r.

PRZEWODNIK DO ZMIAN W PROGRAMIE UZYSKIWANIA KWALIFIKACJI ZAWODOWYCH PRZEZ OSOBY PROWADZĄCE TERAPIĘ UZALEZNIENIA OD ALKOHOLU I WSPÓŁUZALEŻNIENIA W ZAKŁADACH LECZNICTWA ODWYKOWEGO (nazywanym dalej „Programem szkoleniowym”)

W dniach 22 - 29 lutego 2008 r. trwać będą obchody Tygodnia Pomocy Ofiarom Przestępstw Zasadniczym celem Tygodnia Pomocy jest zwrócenie szczególnej uwagi na potrzeby i prawa ofiar przestępstw. Dotychczas obchody tego szczególnego dla wymiaru sprawiedliwości tygodnia polegały na organizacji na terenie sądów i prokuratur punktów poradnictwa prawnego dla osób pokrzywdzonych przestępstwem, akcji informacyjnych oraz szkoleń dla osób działających na rzecz ofiar. W bieżącym roku Ministerstwo Sprawiedliwości wystąpiło z inicjatywą rozszerzenia dotychczasowej formuły obchodów Tygodnia Pomocy Ofiarom Przestępstw poprzez włączenie do współpracy organizacji pozarządowych zajmujących się udzielaniem pomocy osobom pokrzywdzonym.

2014 PARPA - Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych -  Polityka Plików Cookie