PAŃSTWOWA AGENCJA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH
O NAS KONTAKT Parpa BIP Parpa ENG A A A

banner ramkowy szczepimysie

Informacja dla samorządów zaangażowanych w kampanię „Sprawdź, czy Twoje picie jest bezpieczne” – publikacja informacji o aktywności gmin na stronie www.wyhamujwpore.pl

Uprzejmie informujemy, że XV Ogólnopolskie Spotkanie Małżeństw, które
Miały Wesela Bezalkoholowe "Wesele Wesel",odbędzie się w
Łomży w dniach 30.7.-2.8.2009, pod honorowym patronatem J.E. ks bpa S.
Stefanka, Ordynariusza Łomżyńskiego, J.E. ks. bpa T. Bonakowskiego,
Przewodniczącego Zespołu Apostolstwa Trzeźwości Episkopatu Polski oraz
pana mgr inż. J. Brzezińskiego, Prezydenta Miasta Łomża.

„Zakład Psychologii Klinicznej Instytutu Psychologii Uniwersytetu Wrocławskiego wraz z Państwową Agencją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Instytutem Psychoterapii we Wrocławiu zapraszaja na Międzynarodową Konferencję Naukową „Zrozumienie Interpersonalnej Traumy – mechanizmy i konsekwencje w rodzinie i śrdowisku. Teoria i praktyka””.

>>>>> Czytaj wiecej <<<<<

Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych informuje, że rozstrzygnięty został konkurs na realizację w roku 2009 zadań z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych na zadanie „Interdyscyplinarne szkolenie dla osób pracujących w obszarze przeciwdziałania przemocy w rodzinie”.

Logotyp i linia kreacyjna kampanii „Sprawdź, czy Twoje picie jest bezpieczne”
- informacja dla samorządów!!!

W dniu 19 maja 2009 roku w siedzibie PARPA, przy ul. Szańcowej 25 w Warszawie odbyło się inauguracyjne posiedzenie Zespołu Ekspertów ds. Lokalnych i Regionalnych Programów Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych powołanego Zarządzeniem Dyrektora Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w dniu 4 maja 2009 r.

Podczas spotkania zostały omówione między innymi zagadnienia:

Szkolenie dyżurnych telefonów zaufania i przedstawicieli punktów informacyjno-konsultacyjnych

Fundacja ETOH, Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Polskie Towarzystwo Pomocy Telefonicznej, Miasto Stołeczne Warszawa oraz Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej zapraszają na szkolenie dla dyżurnych telefonów zaufania dla osób z problemem alkoholowym i przedstawicieli punktów informacyjno-konsultacyjnych pn. „Od wiedzy do kompetencji – skuteczna pomoc w kontakcie z człowiekiem w kryzysie”.

Zapraszamy do wzięcia udziału w Interdyscyplinarnym szkoleniu dla osób pracujących w obszarze przeciwdziałania przemocy w rodzinie

„Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych informuje, że przygotowany został trzeci numer Biuletynu dla członków Ogólnopolskiego Porozumienia Osób, Instytucji i Organizacji Pomagających Ofiarom Przemocy w Rodzinie „Niebieska Linia”. Zachęcamy do lektury i do dzielenia się uwagami, opiniami i propozycjami tematów, które powinny być omówione w kolejnych numerach. Tekst Biuletynu znajduje się na stronie internetowej w dziale „Rodzina dzieci przemoc”.

Zakład Psychologii Klinicznej Instytutu Psychologii Uniwersytetu Wrocławskiego
wraz z
Państwową Agencją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
oraz Instytutem Psychoterapii we Wrocławiu

zapraszają na
Międzynarodową Konferencję Naukową
Zrozumienie Interpersonalnej Traumy

mechanizmy i konsekwencje w rodzinie i środowisku
teoria i praktyka
Wrocław, 2 - 3 październik 2009 roku

Informacja o egzaminie certyfikacyjnym w zakresie uzyskania tytułu specjalisty psychoterapii uzależnień/instruktora terapii uzależnień

Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w ramach koordynacji działań zwiększających skuteczność i dostępność lecznictwa odwykowego nadzoruje przebieg kształcenia terapeutów w Programie uzyskiwania kwalifikacji zawodowych przez osoby prowadzące terapię uzależnienia od alkoholu i współuzależnienia w zakładach lecznictwa odwykowego.

Nowoczesna forma przekazywania wiedzy ważnej dla osób zaangażowanych w rozwiązywanie problemów alkoholowych w społecznościach lokalnych

Już za kilka dni razem z przesyłką zawierającą Rekomendacje na rok 2010 każda gmina otrzyma interaktywną płytę edukacyjną.
Na płycie znajdziecie Państwo m.in. scenki filmowe pokazujące jak należy rozmawiać z klientem gminnej komisji: z osobą uzależnioną, współuzależnioną, ze sprawcą przemocy oraz z osobą doznającą przemocy.

W dniach 24-25 listopada 2009 roku w Kielcach (w sali konferencyjnej Świętokrzyskiego Centrum Onkologii, ul. Artwińskiego 3c) odbędzie się Ogólnopolska Konferencja Naukowo-Szkoleniowa pt. „Czynniki leczące w psychoterapii osób uzależnionych od alkoholu i członków ich rodzin”.

2014 PARPA - Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych -  Polityka Plików Cookie