Drukuj

Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych we współpracy z członkami komisji egzaminacyjnych powołanych przez Dyrektora PARPA przygotowała informator, który może pomóc Państwu w przygotowywaniu się do uzyskania certyfikatu specjalisty psychoterapii uzależnień lub instruktora terapii uzależnień.

Tu tekst REGULAMINU PRZEPROWADZANIA EGZAMINU CERTYFIKACYJNEGO

Tu ZASADY SPORZADZANIA STUDIUM PRZYPADKU