PAŃSTWOWA AGENCJA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH
O NAS KONTAKT Parpa BIP Parpa ENG A A A

baner01

 

W poniższej tabeli znajduje się lista placówek, w których możliwe jest realizowanie II etapu Programu szkolenia w zakresie specjalisty psychoterapii uzależnień i instruktora terapii uzależnień. Aby zrealizować ten etap procesu certyfikacji należy skontaktować się z wybraną placówką (najlepiej z kierownikiem stażu) i umówić się na konkretny termin. Szczegóły dotyczące każdej z placówek znajdziecie Państwo w piątej kolumnie tabeli pod hasłem „więcej informacji”. Przed umówieniem się na staż prosimy zwrócić szczególną uwagę na informację zamieszczona w ostatniej kolumnie tabeli. Podany tam jest okres, w którym dana placówka posiada aktualną akredytację Dyrektora PARPA na realizację staży klinicznych. W praktyce oznacza to, że jeśli zrealizują Państwo staż w terminie, gdy ośrodek nie ma aktualnej akredytacji – taki staż nie będzie uwzględniony w procesie certyfikacji.

Informacja dotycząca sposobów finansowania staży klinicznych.
Informujemy, że od 2011 r. PARPA nie finansuje staży klinicznych dla uczestników Programu szkolenia w zakresie specjalisty psychoterapii uzależnień oraz instruktora terapii uzależnień.W związku z powyższym uczestnicy tego etapu Programu szkoleniowego będą finansować swój udział w zajęciach z własnych środków lub pozyskując na ten cel fundusze z innych niż Agencja źródeł.

>>>>> Zasady prowadzenia staży klinicznych <<<<< 

>>>>> Formularz sprawozdania rocznego z realizacji staży klinicznych <<<<<

 

   15.01.2021 r.

L.p.

Imię i nazwisko 
kierownika stażu

Placówka

Adres

Więcej informacji

Akredytacja

1.

Joanna Sobczyńska

Poradnia Leczenia Uzależnień i Współuzależnienia i Oddział Leczenia Uzależnień w Warcie

w Centrum Psychiatrycznym Szpitala Wojewódzkiego im. Prymasa Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Sieradzu

ul. Sieradzka 3
98-290 Warta

więcej


do 31.12.2023

2.

Agnieszka
Litwa-Janowska

Krakowskie Centrum Terapii Uzależnień:Poradnia Terapii Uzależnienia i Współuzależnienia i
Poradnia Terapii Uzależnienia od Alkoholu i Współuzależnienia

Dzienny Oddział Terapii Uzależnień i  Poradnia Terapii Uzależnienia i Współuzależnienia

ul. Wielicka 73
30-552 Kraków / ul. Jerzmanowskiego 40
30–836 Kraków,

ul. Wielicka 73
30-552 Kraków

więcej

 

do 5.07.2023

3.

Dorota Szczodrowska

Wojewódzki Ośrodek Terapii Uzależnień w Gdańsku

ul. Zakopiańska 37
80-142 Gdańsk

więcej

do 30.05.2023

4.

Sławomir Grab

WOTUW

ul. Dąbrowskiego 7
37-464 Stalowa Wola

więcej

do 09.03.2023

5.

Sławomir Czyż

Zakład Lecznictwa Odwykowego dla Osób Uzależnionych od Alkoholu

ul. Parkowa 8 
58-379 Czarny Bór

więcej

do 09.03.2023

6.

Wiesław Piela


Izabela Leśkiewicz- Piela

Ośrodek Pomocy Psychologicznej Profilaktyki i Leczenia Uzależnień NZOZ Mens Sana sp. z o. o.

ul. Bukowa 20
43-100 Tychy

ul. Rynek 8
41-400 Mysłowice

więcej
więcej

do 12.12.2022

7.

Karol Paryszuk

Wojewódzki Ośrodek Profilaktyki i Terapii Uzależnień w Łomży

ul.Marii Skłodowskiej-Curie 1
18-400 Łomża

więcej

do 11.12.2022

8.

Dorota Reguła

NZOZ Ośrodek Terapii Uzależnień i Współuzależnienia

ul. Rydygiera 6
13-200 Działdowo

więcej

do 31.12.2023

9.

Dorota Dyluś-Beśka

Centrum Psychologii Zdrowia DORMED

ul. Czarnieckiego 4A
48-303 Nysa

więcej

do 31.12.2023

10.

Małgorzata Kowalcze

SPZOZ Ośrodek Profilaktyki i Leczenia Uzależnień

ul. Park Hutniczy 6
41-800 Zabrze

więcej

do 31.12.2023

11.

Iwona Bodziony

Ośrodek Profilaktyki i Terapii Uzależnień

ul. Waryńskiego 1
33-300 Nowy Sącz

więcej

do 3.09.2022

12.

Agnieszka Hess-Rutkowska

Oddział Terapii Uzależnionych od Alkoholu w tym Osób z Innymi Dysfunkcjami, Poradnia dla Osób z Problemami Alkoholowymi

(placówki mieszczą się w Szpitalu Klinicznym im. dr Józefa Babińskiego SPZOZ w Krakowie)

ul. Babińskiego 29

30-393 Kraków

więcej 

do 31.12.2023

   

 

 

2014 PARPA - Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych -  Polityka Plików Cookie