PAŃSTWOWA AGENCJA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH
O NAS KONTAKT Parpa BIP Parpa ENG A A A

baner01

 

Opinia PARPA w sprawie przymusu bezpośredniego

Opinia w przedmiocie odpowiedzi na pytanie, czy w stosunku do pacjentów zakładów lecznictwa odwykowego, wobec których wydano orzeczenie w przedmiocie zobowiązania do poddania się leczeniu odwykowemu, dopuszczalne jest stosowanie przymusu bezpośredniego w celu zapobieżenia ich samowolnemu oddaleniu się z zakładu? Przedmiotowa opinia została uzgodniona z Ministerstwem Zdrowia.


Sprostowanie omyłki w „Rekomendacjach do realizowania i finansowania gminnych programów profilaktyki i rozwiazywania problemów alkoholowych w 2019 roku

Na stronie 101 w dole strony w zdaniu „Fundusz może przekazać środki na dofinansowanie programów polityki zdrowotnej realizowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych innych niż określone w wykazach świadczeń gwarantowanych” należy usunąć słowa „innych niż” oraz słowo „określone” zamienić  na „określonych”.

Rekomendacje  do realizowania i finansowania gminnych programów profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w 2023 r.- wersja ekranowa

Rekomendacje  do realizowania i finansowania gminnych programów profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w 2023 r.

Rekomendacje  do realizowania i finansowania gminnych programów profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w 2022 r. - wersja ekranowa

Rekomendacje  do realizowania i finansowania gminnych programów profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w 2022 r.

Rekomendacje  do realizowania i finansowania gminnych programów profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w 2021 r.

Rekomendacji do realizowania i finansowania gminnych programów profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w 2020 r.

Rekomendacje do realizowania i finansowania gminnych programów profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w 2019r.

Rekomendacje do realizowania i finansowania gminnych programów profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w 2018r.

Rekomendacje do realizowania i finansowania gminnych programów profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w 2017 r.

Rekomendacje do realizowania i finansowania gminnych programów profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w 2016 r.

Rekomendacje do realizowania i finansowania gminnych programów profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w 2015 r.

Rekomendacje do realizowania i finansowania gminnych programów profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w 2014 r.

Rekomendacje do realizowania i finansowania gminnych programów profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w 2013 r.

Rekomendacje do realizowania i finansowania gminnych programów profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w 2012 r.

Rekomendacje do realizowania i finansowania gminnych programów profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w 2011 r.

Rekomendacje do realizowania i finansowania gminnych programów profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w 2010 r.

Rekomendacje do realizowania i finansowania gminnych programów profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w 2009 r.

Rekomendacje do realizowania i finansowania gminnych programów profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w 2008 r.

2014 PARPA - Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych -  Polityka Plików Cookie