Drukuj

Orzecznictwo-różne :

 

Wyrok Trybunału Konstytucyjnego
z dnia 28 stycznia 2003 r.
K. 2/2002

 

Wyrok Trybunału Konstytucyjnego
z dnia 11 czerwca 2002 r.
SK 5/2002

 

Wyrok Trybunału Konstytucyjnego
z dnia 8 listopada 2001 r.
P. 6/2001

 

Wyrok Trybunału Konstytucyjnego
z dnia 4 lipca 2006 r.
K. 43/2005

 

Wyrok Sądu Najwyższego - Izba Administracyjna, Pracy i Ubezpieczeń Społecznych
z dnia 11 lutego 2000 r.
II UKN 401/99

 

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Gdańsku
z dnia 13 stycznia 1994 r.
III AUr 1070/93

 

Uchwała Sądu Najwyższego - Izba Cywilna
z dnia 13 stycznia 2006 r.
III CZP 122/2005

 

Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Opolu z dnia 17 marca 2011 r.
II SA/Op 708/10

 

Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu z dnia 11 marca 2008 r.
III SA/Po 24/07

 

Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 29 sierpnia 2007 r.
II GSK 111/07

 

Postanowienie Sądu Najwyższego z dnia 26 lutego 2004 r.
I KZP 44/03

 

Uchwała Sądu Najwyższego 7 sędziów z dnia 12 lutego 1992 r.
I KZP 43/91

Postanowienie Sądu Najwyższego z dnia 8 lutego 2008 r.
II KK 320/07