PAŃSTWOWA AGENCJA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH
O NAS KONTAKT Parpa BIP Parpa ENG A A A

baner01

 

7.4: Wydawanie czasopisma z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w szczególności poświęconego profilaktyce problemowej i promocji zdrowego stylu życia. >>>>>plik  >>>>> sprostowanie

W związku z licznymi pytaniami dotyczącymi przygotowania gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych informujemy, że tworząc i przyjmując gminny program na 2016 rok należy korzystać z obowiązujących dokumentów, w tym wypadku - Narodowego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na lata 2011-2015.

 

Szkolenie nt. wykorzystania skutecznych metod profilaktyki i terapii w odniesieniu do uzależnień behawioralnych

Czytaj więcej ...

Badania HBSC a wyniki badań ESPAD w Europie

 

Tendencje w zakresie używania substancji psychoaktywnych zaobserwowane w trakcie badań HBSC pokrywają się z wynikami Europejskich Badań w Szkołach na Temat Używania Alkoholu i Narkotyków (ESPAD).

 

Badanie to zostało przeprowadzone dwukrotnie w 1995 i 1999 roku, a dane zostały zebrane w 26 krajach europejskich wśród populacji 15-to i 17-to latków, według wspólnej, wystandaryzowanej procedury. W Polsce w 1999 roku badania przeprowadził Instytut Psychiatrii i Neurologii. Badania te wykazały, że w zakresie picia napojów alkoholowych większość wskaźników wzrosła. Zaobserwowano zwiększenie popularności piwa wśród młodzieży naszego kraju i relatywny spadek popularności napojów spirytusowych. Najbardziej niepokojące jest nasilenie się zjawiska częstego picia przez młodzież w Polsce. Chociaż wskaźnik ten wzrósł także w większości krajów uczestniczących w badaniu, to w Polsce wzrost należał do najsilniejszych, w efekcie czego miejsce polskiej młodzieży w rankingu wzrosło. Nadal jednak Polska pod względem większości wskaźników lokuje się w drugiej dziesiątce krajów uczestniczących w badaniu. Pod względem częstego picia lokujemy się na 11 pozycji, pod względem picia piwa na 12 pozycji. Podobnie miejsce zajmujemy pod względem częstego upijania się.

 

Tabela 1. Picie napojów alkoholowych w czasie 30 dni przed badaniem (odsetki badanych) w poszczególnych krajach uczestniczących w badaniach ESPAD.

 

 

Napoje alkoholowe 10 razy
lub częściej

Piwo 3 razy lub częściej

Wino 3 razy lub częściej

Wódka 3 razy lub częściej

Nietrzeźwość co najmniej
3 razy

Bułgaria

5

27

14

22

8

Chorwacja

6

23

14

15

7

Cypr

8

27

8

24

3

Czechy

14

40

18

28

13

Dania

18

53

13

40

30

Estonia

4

25

13

8

8

Wyspy Owcze

4

25

5

23

9

Finlandia

1

17

5

9

18

Francja

8

25

12

23

6

Macedonia

3

16

12

14

5

Grecja

13

35

17

29

3

Grenlandia

3

45

5

21

19

Węgry

5

12

13

19

7

Islandia

1

17

4

13

12

Irlandia

16

35

8

34

24

Włochy

7

31

19

15

3

Łotwa

2

30

13

12

7

Litwa

8

28

15

10

9

Malta

20

31

37

44

5

Norwegia

3

17

6

20

14

Polska

8

28

8

9

10

Portugalia

6

18

4

20

4

Rumunia

8

20

15

6

2

Rosja (Moskwa)

4

40

10

14

8

Słowacja

7

21

20

20

9

Słowenia

8

27

22

22

11

Szwecja

2

21

8

20

14

Ukraina

5

22

16

17

11

Wielka Brytania

16

37

16

32

24

 

2014 PARPA - Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych -  Polityka Plików Cookie