PAŃSTWOWA AGENCJA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH
O NAS KONTAKT Parpa BIP Parpa ENG A A A

baner01

 

Zespół Ekspertów ds. Lokalnych i Regionalnych Programów Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

Na mocy zarządzenia Dyrektora Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych z dnia 12.06.2019 r. powołano na dwuletnią kadencję Zespół Ekspertów ds. Lokalnych i Regionalnych Programów Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w składzie:

 1. Andrzej Wojciechowski – Przewodniczący Zespołu
 2. Agnieszka Czerkawska
 3. Błażej Gawroński
 4. Teresa Kobrzyńska
 5. Sylwester Lewandowski
 6. Katarzyna Okulicz – Kozaryn
 7. Małgorzata Pobłocka
 8. Honorata Rudnik
 9. Jacek Ruszczewski
 10. Renata Teodorczyk
 11. Bogdan Urban
 12. Danuta Wiech
 13. Rafał Zwoliński.

Zadania Zespołu Ekspertów obejmują:

 • Współpracę z Państwową Agencją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz konsultacje w zakresie udzielania pomocy merytorycznej samorządom, instytucjom, organizacjom pozarządowym i osobom fizycznym realizującym zadania związane z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych,
 • Opiniowanie w formie konsultacji i analiz, projektów aktów prawnych i rozwiązań administracyjnych oraz planów i programów z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych,
 • Konsultowanie programu potwierdzania kwalifikacji osób pracujących w obszarze profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w społecznościach lokalnych, oraz udział w procesie potwierdzania kwalifikacji osób pracujących w obszarze profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych,
 • Współpracę z w zakresie opracowywania i promocji standardów związanych z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych oraz zasad rekomendacji placówek i podmiotów pracujących oraz prowadzących szkolenia w tym zakresie.

Równocześnie Zespół Ekspertów może zgłaszać Dyrektorowi Agencji własne inicjatywy.

2014 PARPA - Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych -  Polityka Plików Cookie