Drukuj

Zespół Ekspertów ds. Lokalnych i Regionalnych Programów Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

Na mocy zarządzenia Dyrektora Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych z dnia 12.06.2019 r. powołano na dwuletnią kadencję Zespół Ekspertów ds. Lokalnych i Regionalnych Programów Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w składzie:

 1. Andrzej Wojciechowski – Przewodniczący Zespołu
 2. Agnieszka Czerkawska
 3. Błażej Gawroński
 4. Teresa Kobrzyńska
 5. Sylwester Lewandowski
 6. Katarzyna Okulicz – Kozaryn
 7. Małgorzata Pobłocka
 8. Honorata Rudnik
 9. Jacek Ruszczewski
 10. Renata Teodorczyk
 11. Bogdan Urban
 12. Danuta Wiech
 13. Rafał Zwoliński.

Zadania Zespołu Ekspertów obejmują:

Równocześnie Zespół Ekspertów może zgłaszać Dyrektorowi Agencji własne inicjatywy.